ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНИЙ ПРОБІРНИЙ НАГЛЯД У ЛАТВІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНИЙ ПРОБІРНИЙ НАГЛЯД У ЛАТВІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Саєй м прийняв і Президент країни проголошує наступний закон: ПРО ДЕРЖАВНИЙ ПРОБІРНИЙ НАГЛЯД
Розділ I Загальні положення
Стаття 1. У законі використовуються наступні терміни:.
1) дорогоцінні метали - золото, срібло, палладій, платина й метали платинової групи в будь-якому вцде й стані;.
2) дорогоцінні камені - діаманти, кольорові ювелірні камені й натуральні перли, корали й бурштин. Їхню класифікацію визначає інструкція, затверджена Державною інспекцією пробірного нагляду Латвий ской Республіки (далі - інспекція) відповідно до вимог международно визнаних класифікаторів;.
3) проба - число, що показує кількість частин чистого дорогоцінного металу в тисячі вагових частин сплаву, позначуване арабськими цифрами;.
4) ремедіум - припустиме відхилення від проби дорогоцінних металів;.
5) операції з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них - закупівля, переробка, обробка, виготовлення й реалізація дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них
Стаття 2. (1) Метою справжнього закону є захист інтересів держави й споживачів у сфері використання дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них
(2) Закон установлює, які проби повинні бути присутнім на виготовлені в Латвий ской Республіці й завезених (імпортованих) у неї виробах з дорогоцінних металів, правила клей мения цих виробів, а також регулюють державний пробірний нагляд і визначають принципи діяльності інспекції
(3) Закон поширюється на тих юридичних і фізичних осіб, які у своїй діяльності використовують і реалізують дорогоцінні метали, дорогоцінні камені й виробу з них
Стаття 3. У Латвий ской Республіці встановлені наступні проби дорогоцінних металів:.
1) для платини - 950 (дев`ятсот п`ятдесята); 850 (вісімсот п`ятдесята);.
2) для золота - 333 (триста тридцять третя); 375 (триста сімдесят п`ята); 500 (пятисотая); 583 (п`ятсот вісімдесят третя); 585 (п`ятсот вісімдесят п`ята); 750 (сімсот п`ятдесята); 900 (дев`ятисота); 916 (дев`ятсот шістнадцята); 958 (дев`ятсот п`ятдесят восьма);.
3) для срібла - 750 (сімсот п`ятдесята); 800 (восьмисота); 830 (восемьсоттридцатая); 916 (дев`ятсот шістнадцята); 925 (дев`ятсот двадцять п`ята); 960 (дев`ятсот шістдесята);.
4) для палладія - 500 (пятисотая); 850 (вісімсот п`ятдесята).
Стаття 4. Пробирование - це визначення кількісних й.
якісних характеристик дорогоцінних металів і їх сплавів, а також визначення характеристик і оцінка дорогоцінних каменів і інших використовуваних у ювелірних виробах коштовних каменів . Методи пробирования й ремедіум установлюють інструкції інспекції, які розроблені відповідно до вимог международно визнаних стандартів і нормативів і затверджені міністром фінансів
Стаття 5. Пробірний нагляд включає, у себе визначення проби, аналіз і експертизу сполуки, здійснення контрольних аналізів, експертизу відбитків пробірних печаток дорогоцінних металів і виробів з них, експертизу й оцінку дорогоцінних каменів і інших використовувані до в ювелірних виробах коштовних каменів, а також контроль над дотриманням правил клей мения виробів з дорогоцінних металів
Розділ II Печатки й таврування
Стаття 6. Таврування виробів з дорогоцінних металів здійснюється наступними печатками (знаками):.
1) Державний гарантій ний знак;.
2) пробірна печатка;.
3) особиста печатка;.
4) річний відмітний знак
Стаття 7. У Латвий ской Республіці дей ствуют наступні державні гарантій ние знаки виробів з дорогоцінних металів:.
1) для золота - «жіноча голова у веночке» у колі;.
2) для срібла - «жіноча голова у веночке» в овалі;.
3) для платини - «жіноча голова у веночке» у ромбі;.
4) для палладія - «жіноча голова у веночке» вквадрате.
Стаття 8. Державний гарантійний знак є знаком пробірного нагляду Латвий ской Республіки. Правом клей мения їм має тільки інспекція
Стаття 9. Усі виготовлені в Латвий ской Республіці, а також завезені (імпортовані) виробу з дорогоцінних металів повинні бути проклей міни державним гарантій ним знаком
Стаття 10.(1) Пробірна печатка вказує позначення проби сплаву дорогоцінного металу цифрами. Вона повинна бути присутнім на всіх виготовлені в Латвий ской Республіці, а також завезених (імпортованих) виробах з дорогоцінних металів
(2) Правом клей мения пробірною печаткою має тільки інспекція
Стаття 11. Державний гарантійний знак може бути об`єднаний із пробірною печаткою
Стаття 12. (1) Особиста печатка в розумінні справжнього закону являє собою печатка, яку виготовляє і якою таврує свої вироби виготовлювач
(2) Особиста печатка являє собою букву, комбінацію букв або інший символ, відмінний від печаток інших виготовлювачів .
(3) Особиста печатка повинна бьиь зареєстрована в інспекції. Порадок реєстрації встановлює інспекція. Особиста печатка підлягає щорічній перереєстрації
Стаття 13. (1) Річний відмітний знак являє собою печатку, що вказує на рік виготовлення виробу. Даний знак являє собою латинську букву, яку для кожного календарного року встановлює інспекція
(2) Річним відмітним знаком виробу з дорогоцінних металів клей мит виготовлювач
Стаття 14. Річний відмітний знак може бути об`єднаний з особистою печаткою. Якщо всі печатки не містяться на виробі, річний відмітний знак можна не проставлятися
Державна інспекція по пробірному нагляду
Стаття 15. Інспекція є державною установою, що діють під наглядом Міністерства фінансів. Інспекція забезпечує контроль потім, щоб на підприємствах, у підприємницьких суспільствах, організаціях і установах дотримувалися справжній закон і інші, пов`язані з виконанням справжнього закону нормативні акти, а також надає послуги, зв`язані спробирними.
роботами (пробирование, таврування, проведення аналізів і експертиз, оцінка дорогоцінних каменів).
Стаття 16. Інспекція є юридичною особою й має окреме бюджетне фінансування. Вона має окреме майно, самостійний баланс, печатку із зображенням доповненого малого державного герба й повною назвою інспекції, а також іншу атрибутику, розрахунковий рахунок та інші рахунки вбанках.
Стаття 17. Інспекція виконує наступні функції:.
1) здійснює державний пробірний нагляд у Латвійській Республіці;.
2) таврує виробу з дорогоцінних металів установленими в Латвійській Республіці печатками;.
3) вьщает сертифікати якості, у яких засвідчує проба дорогоцінного металу й добавки до кількості чистого дорогоцінного металу;.
4) реєструє особисті печатки виготовлювачів і здійснює їхню щорічну перереєстрацію;.
5) розробляє проекти пов`язаних з виконанням справжнього закону положень, інструкцій і інших нормативних актів;.
6) проводить захід щодо забезпечення роботи інспекцій відповідно до нормативних актів Латвійської Республіки й міжнародними вимогами;.
7) здійснює контроль за тим, щоб на всіх підприємствах, у підприємницьких суспільствах, організаціях і учревдениях виконувалися й дотримувалися справжні та інші пов`язані з виконанням справжнього закону нормативні акти;.
8) надає послуги, пов`язані із пробірною роботою .
Стаття 18. Інспекція дей ствует відповідно до положення, яке затверджує Кабінет міністрів. Інспекцію очолює начальник, якого призначає на посаду Кабінет міністрів за рекомендацією міністра фінансів
Стаття 19. (1) Начальник інспекції:.
1) відповідає за виконання певних для інспекції функцій ;.
2) керує інспекцією й визначає обов`язки й відповідальність підлеглих йому працівників відповідно до завдань інспекції;.
3) затверджує штати інспекції, кошторис витрат засобів основного бюджету й спеціального бюджету;.
4) ухвалює на роботу й звільняє з роботи працівників інспекції;.
5) ухвалює рішення щодо порушень законодавчих актів, пов`язаних з недотриманням справжнього закону й розроблених у соот
ветствии зі справжнім законом нормативних актів, а також про залучення винних осіб до встановленої законом відповідальності;.
6) розглядає скарги із приводу складених працівниками інспекції актів перевірки й даних ними вказівок .
(2) Розв`язку начальника інспекції можуть бути оскаржені в суді у встановленому законом передку
Стаття 20. Працівники інспекції (інспектори) під час виконання службових обов`язків мають право:.
1) з метою проведення перевірок у межах установленої справжнім законом компетенції, пред`явивши службове посвідчення, вільно відвідувати розміщені на території Латвий ской Республіки виробничі, торговельні й інші нежитлові приміщення, що належать або орендовані юридичними й фізичними особами, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них;.
2) здійснювати перевірки й аналізи дорогоцінних металів і виробів з них;.
3) вимагати й одержувати від підприємств, що перевіряються, підприємницьких суспільств, установ і організацій усю пов`язану з одержанням, використанням, реалізацією, обліком і зберіганням дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них документацію, а також довідки й роз`яснення з питань, що виникли в процесі перевірки;.
4) становити акти про констатованих у ході перевірок порушеннях і незаконних дей ствиях в операціях з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них;.
5) віддавати керівникам контрольованих підприємств, підприємницьких суспільств, установ і організацій обов`язкові д ля виконання вказівки по усуненню у встановлений строк виявлених недоліків і порушень, а також припиняти операції з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них до усунення порушень . Порядок призупинення операцій визначається Законом
Про порядок призупинення діяльності підприємств, установ і організацій ";.
6) представляти начальникові інспекції матеріали про констатовані порушення закону
Стаття 21. Працівникам інспекції забороняється розголошувати комерційні таємниці юридичних осіб, що стали ним відомими у зв`язку з виконанням службових обов`язків . За розголошення комерційної таємниці винний працівник залучається до встановленої законом відповідальності
Розділ IV Заключні положення
Стаття 22. Усі юридичні особи, хозяй ственная й комерційна діяльність яких пов`язана з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них:.
1) зобов`язано перевірити в інспекції завезені (імпортовані) у Латвий скую Республіку дорогоцінні метали й дорогоцінні камені з метою їх далекої ший реалізації й використання ддя виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів і одержати сертифікат якості;.
2) відповідно до встановленого законодавчих актів Панцира
вийской Республіки порцдком представити в Державний комітет зі статистики й Міністерство фінансів оформлені належним чином звіти про обіг дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них
Стаття 23. (1) При здійсненні пробирования інспекція має право використовувати необхідну кількість дорогоцінного металу для забезпечення повного аналізу
(2) Після здійснення лабораторних аналізів інспекція повертає залишки дорогоцінних металів замовникові;.
(3) Дані роботи виконуються відповідно до затвердженої міністра фінансів методикою, яка розроблена на підставі вимог международно визнаних стандартів і нормативів
Стаття 24. Результати зроблених інспекцією аналізів і експертиз і встановлені проби можуть використовувати також правоохоронні інституції у всіх спірні випадках
Стаття 25. За недотримання вимог справжнього закону винна особа залучається до відповідальності у встановленому законами порядку
Стаття 26. Якщо затвердженими Саєй мом міжнародними договорами передбачені інші правила, чому справжнім законом, застосовуються передбачені міжнародними договорами правила
Стаття 27. Правила по застосуванню справжнього закону ухвалює Кабінет міністрів
Правила переходу
1.
З набранням чинності справжнім законом втрачають силу правила Кабінету міністрів И
172 Про державний пробірний нагляд від 30 серпня 1994 року (Зиньотайс, 1994, 19).
2.
Пункт 5 статті 18 справжнього закону в тій частині, яка передбачає право припиняти операції підприємств, підприємницьких суспільств, установ і організацій з дорогоцінними металами, дорогоцінними каменями й виробами з них, набуває чинності одночасно з відповідними змінами в Законі " Про порядок призупинення діяльності підприємств, установ і організацій".
Закон прийнятий Саєймом 19 січня 1995 року Президент країни Г. Упманис Рига, 2 лютого 1995 року
Міністерство фінансів ЛР Розпорядження №224.
Рига 30 червня 1994 року
Про нових гарантій них знаках і пробах дорогоцінних металів
Відповідно до постанови Ради Міністрів № 132 від 12 березня 1993 року " Про нових гарантій них знаках і пробах дорогоцінних металів":.
1.
Затвердити прикладені Правила застосування нових гарантій них і пробірних знаків дорогоцінних металів
2.
Скасувати Інструкцію " Про застосування нових гарантій них знаків і проб дорогоцінних металів" ("Латвияс Весгнесис", № 12,13 від 3 квітня 1993 року).
3.
Заборонити з 1 жовтня 1994 року реалізацію виготовлених у Латвійській Республіці, а також завезених (імпортних) виробів з дорогоцінних металів без державних гарантійних знаків і проб
4.
Державної інспекції по нагляду за пробами з 1 липня 1994 року приступитися до таврування виготовлених у Латвий ской Республіці й завезених (імпортних) виробів з дорогоцінних металів новими гарантійними знаками й пробами дорогоцінних металів
5.
Підприємствам (підприємницьким суспільствам), що виготовляють, що й реалізують виробу з дорогоцінних металів, до 15 серпня 1994 року представити Державної інспекції по нагляду за пробами відомості про залишки виробів з дорогоцінних металів на 1 липня 1994 року, указавши їх кількість по видах дорогоцінних металів
6.
Опублікувати справжнє розпорядження й Правила застосування нових гарантій них і пробірних знаків дорогоцінних металів, а також зображення державних гарантій них знаків в офіційному друкованому виданні "Латвияс Вестниесис".
7.
Контроль над виконанням справжнього розпорядження доручити Державної інспекції по нагляду за пробами
Державний секретар В.Андрєєва