Лиття по виплавлюваних моделях

КОНСТРУЮВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ВИЛИВКІВ
СПЛАВИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПО ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЯХ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ
УГЛЕРОДИСТИЕ СТАЛИ
ЛЕГОВАНІ СТАЛІ
СТАЛИ Й СПЛАВИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
КОЛЬОРОВІ СПЛАВИ
КОНСТРУЮВАННЯ Й РОЗРАХУНКИ ЛИТНИКОВО-ЖИВИЛЬНИХ СИСТЕМ
РОЗРАХУНКИ ЛИВНИКОВИХ КАНАЛІВ
Плівки в сталях.
Плівки в алюмінієвих сплавах.
АНАЛІЗ ЛИТНИКОВО-ЖИВИЛЬНИХ СИСТЕМ
ПРОЕКТУВАННЯ Й ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕС-ФОРМ
ПРОЕКТУВАННЯ ПРЕС-ФОРМ
МЕТАЛЕВІ ПРЕС-ФОРМИ
ПРЕС-ФОРМИ, ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДАМИ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ, МЕТАЛІЗАЦІЇ Й НАПИЛЮВАННЯ
ПЛАСТМАСОВІ ПРЕС-ФОРМИ
ПРЕС-ФОРМИ З ЕЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ Й ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬНИХ СПОЛУК
ВЛАСТИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ СПОЛУК
ГОТУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ СПОЛУК
КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І СПОЛУК
Виготовлення моделей методом вільного заливання.
Виготовлення випалюваних моделей з компактного полістиролу.
ОХОЛОДЖЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ МОДЕЛЕЙ
СКЛАДАННЯ МОДЕЛЕЙ У БЛОКИ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ . ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИВАРНИХ ФОРМ І ЗАТВЕРДІННЯ В НИХ ВИЛИВКІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОЛОНКОВИХ ФОРМ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБОЛОНКОВИХ ФОРМ
ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ І ОБОЛОНОК
ФОРМУВАННЯ ОБОЛОНОК
ВИПЛАВЛЕНИЕ (ВИДАЛЕННЯ) МОДЕЛЕЙ
ФОРМУВАННЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ СТРИЖНІВ
ПЛАВКА МЕТАЛУ Й ЗАЛИВАННЯ ФОРМ. ШИХТОВІ МАТЕРІАЛИ
ЛІГАТУРИ
РОЗРАХУНКИ ШИХТИ
ПЛАВКА СПЛАВІВ
Плавка мідних сплавів
Контроль хімічного складу, температури розплаву, технологічна проба.
ЗАЛИВАННЯ ФОРМ
ВИБИВКА, ОЧИЩЕННЯ Й ТЕРМООБРОБКА ВИЛИВКІВ .ОХОЛОДЖЕННЯ ЗАЛИТИХ ФОРМ І ВИБИВКА ВИЛИВКІВ
ВІДДІЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ВІД ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ
ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ НА ЗАЛІЗНІЙ ОСНОВІ
ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ
ІНШІ СПОСОБИ очищення виливків
РЕГЕНЕРАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ЛІТНИКІВ
термообробка СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ виливків.КЛАСИФІКАЦІЯ ВИЛИВКІВ ПО ГРУПАХ КОНТРОЛЮ
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВИЛИВКІВ
Контроль розмірів виливків.
Контроль механічних властивостей виливків.
Контроль структури виливків.
ШЛЮБ ВИЛИВКІВ, ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ
ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ВИЛИВКІВ
КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ Й АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ Й АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАНУВАННЯ (ПЛАНИ РОЗТАШУВАННЯ ВСТАТКУВАННЯ)
ДЕЯКІ питання економіки