Хімічний склад

Хімічний склад

Самородні елементи
Алмаз
G
Галогепид и
Флюорит
Caf
2
Сульфіду
Марказит
Fes
a
Пірит
Fes
2
Цинкова обманка
Zns
Окисли
Анатаз
Ti0
2
Брукит
Ti0
2
Гематит
Fe
2
O
s
• Каситерит
Sn0
2
Кварц
Si0
2
Корунд
ai
2
o
s
Оиал
Si0
2
+reh
a
0
Периклаз
Mgo
Рутил
Ti0
2
Таффежг
Mgbeal
4
0„
Халцедон
Sio,
Хризоберил
Bealjjo
Цинкит
Zno
Шпінель
Mgal
2
0
4
Карбонатк
Азурит
Cu
3
(0H)
2
(C0
3
)
2
Кальцит
Cac0
3
Малахіт
Cu
2
(OH)
2
CO,j
Родохрозит
Mnc0
3
Смітсоніт
Znco,
Стихтит
Mg
6
Cr
2
(0H)
ie
C0
3
.4H
2
0
Силікати
Аксинит
(Ca, Mn, Fe)
3
Al
2
B0
3
(Si
4
0j;
2
)0H
Андалузит
Al
2
Si0
5
Апофиллит
Kfca
4
(Si
8
O
20
)-8H
2
O
Бенитоит
Batisi
3
0
9
Берилл
Be
3
Al
2
Si
e
Oi
8
Виллемит
Zn
2
Si0
4
Гемиморфлт
Zn
4
(0H)Si
2
0
7
*H
2
0
Група гранатів
Альмандин
F e
3
Al
2
(Si0
4
)
3
Авдрадит
Ca
3
Fi
2
(Si0
4
)
3
Гроссуляр
Ca
3
Ain (Si0
4
)j
Піроп
Mg
3
Al
2
(Si0
4
)
a
Снессартин
Mn
3
Al
2
(Si0
4
)
3
Уваровит
Ca
3
Cr
2
(Si0
4
)
3
Данбурит
Cab
2
(Si0
4
)
2
Датолит
Cabsi0
4
(OH)
Дионсид
Camg(Si0
3
)
2
Диоптаз
H
2
Cusi0
4
Дюмортьерит
Складний алюмінієвий боросиликаг
Жадеит
Naal(Sio
s
)
2
Идокраз (везувіан)
Складний кальцієвий алюмосилікат з домішкою магнію й заліза
Кіаніт
Al
2
Si0
5
Кордиерит
(Mg, Fe)
2
Al
4
Si
5
0
18
Корнеруцин
Mgal
2
Sio
e

Колір

Колір

Градації кольору дорогоцінних каменів не можуть бути цілком певними підрозділу, що й тому приводяться нижче, досить загальні й у кожному випадку можливо велика різноманітність фарбувань. Навіть у першому із цих підрозділів рідко відсутній який-небудь слабкий відтінок. До категорії жовтих каменів віднесені й жовтогарячі камені. До категорії зелених каменів — жовтуваті й зеленуваті камені. У групу фіолетових каменів входять також лілові й пурпурні камені, а до коричневих ставляться жовтуваті й червонуваті камені
1. Прозорі й просвітчасті

Показник переломлення

Показник переломлення

У табл. на стор. 528 і 529 дорогоцінні камені розташовані в порядку збільшення їх світлозаломлення. Якщо приводиться лише одна величина показника переломлення — мінерал изотропен, тобто він може бути або кристалічною речовиною кубічної сингонії, або аморфною речовиною (склом). Якщо приводяться дві величини показників переломлення, виходить, мінерал має двупреломлением. У випадку оптично одноосьових мінералів це відповідно показники переломлення звичайного й незвичайного променів, причому який з них більше, а який менше — залежить від оптичного знака кристала. У випадку оптично двуосних мінералів — це найменший і найбільший показники переломлення. Наведені величини є стандартними показниками переломлення, відповідними до жовтого кольору натрового полум`я (5893 А), а цифри в дужках показують можливі відхилення. Звичайно нормальне значення показника переломлення збігається із середнім арифметичним крайніх значень, але іноді, наприклад для Шпінелі, воно помітно відрізняється від нього, і тому в таких випадках приводяться два ряди цифр, що характеризують відхилення від нормального значення. Для флюориту, кварцу й кальциту не відзначається варіацій величини, що й приводяться, точні аж до третього десяткового знака. Якщо варіації не зазначені, то значення повинні розглядатися лише як приблизні з точністю до другого або третього десяткового знака. У кожному випадку приводяться значення, що характеризують лише ювелірний матеріал. Турмалін, наприклад, може мати значно більші показники переломлення, чому ті, які наведені, але при цьому він непрозорий і непридатний для ювелірних цілей. Для скритокристаллических речовин вдається визначити лише середній показник переломлення, який відповідає тіні на рефрактометрі, що залишається нерухливої при будь-якому порожнє;мении. Найбільший показник переломлення бірюзи, наприклад, рідко вдається виміряти

Дисперсія

Дисперсія

Під символами В — G, З — F у табл. на стор. 530 приводиться різниця показників переломлення, відповідних до довжин хвиль для двох пар ліній сонячного спектра: В (6870 А) і, G (4308 А); З (6563 А) і F (4861 А). Перший інтервал охоплює майже весь видимий спектр і тому приводиться частіше. Другий звичайно приводиться при характеристиці оптичних стекол. Для одноосьових дорогоцінних каменів цифри ставляться до показника переломлення звичайного променя, для двуосних — до середнього показника переломлення р.
Флюорит
1,434 (±0,000)
Обпав
1,454 (±0,010)
Кварцове скло
1,462
Содаліт
1,485 (±0,002)
Нозеан
1,495
Обсидіан
1,495 (±0,015)
Гаюин
1,5000 (±0,004)
Тугтупит
1,496
1,502
Сепиолит
1,52
Поллуцит
1,520
1,521 (±0,004)
Гіпс
1,530
Томсонит
1,520 (±0,010)
1,531 (±0,015)
Стихтит
1,517 (±0,001)
1,543 (±0,001)
Полевой шпат (ортоклаз)
1,522 (±0,004)
1,530 (±0,004)
Полевой шпат (альбіт)
1,525
1,538
Апофиллит
1,535
1,537
Халцедон
1,536 (±0,004)
1,536 (±0,003)
Кордиерит
1,544 (±0,004)
Бурштин
1,538
1,542 (±0,003)
Полевой шпат (олиго
1,547
клаз)
1,544 (±0,000)
Кварц
1,553 (±0,000)
Скаполіт (мариалит)
1,545
1,555
Бериллонит
1,553
1,565
Скаполіт (мейонит)
1,555
1,577
Полевой шпат (лабрадор)
1,558
1,567
Тальк
1,540
1,590
Варисцит
1,56 (±0,01)
1,57 (±0,01)
Берилл
1,575 (±0,015) .
1,582 (±0,017)
Гамбергит
1,556 (±0,003)
1,628 (±0,003)
Вардит
1,590
1,599
Єкациг
1,597
Амблигонит
1,589 (±0,017)
1,612 (±0,023)
Одонтоліт
1,598
1,60 (±0,03)
Бразилианит
1,617
Кальцит
1,486 (±000)
1,658 (±0,000)
Пренит
1,615
1,645
Лазулит
1,61
1,64
Бірюза
1,61
1,65
Гемиморфш?
1,614
1,636
Арагоніт
1,530
1,685
Данбурит
1,630 (±0,003)
1,636 (±0,003)
Топаз
1,630 (-0,022, +0,002)
1,638 (-0,022, +0,002)
Турмалін
1,622 (-0,002,
1,640 (±0,005)
-f0,006)
Андалузит
1,634 (±0,007)
1,644(0,004)
Апатит
1,637 (±0,005)
1,640 (±0,006)
Датолит
1,625
1,669
Фенакіт
1,654
1,670
Жадеит
1,654
1,667
Євклаз
1,658
1,677
Фіброліт
1,658
1,677
Сподумен
1,660 (±0,006)
1,675 (±0,006)
Диоптаз
1,651 (±0,007)
1,703 (±0,006)
Єнстатит
1,665
1,674

Щільність ( питома вага)

Щільність ( питома вага)

У нижчеподаній таблиці дорогоцінні камені розташовані в порядку зростання їх щільності (питомого ваги). У кожному випадку приводиться величина щільності, яку звичайно можна чекати для різних видів дорогоцінних мінералів. Найчастіше ця величина збігається із середнім арифметичним значенням щільності, і в такому випадку можливі варіації зазначено одним числом у дужках. Однак, якщо звичайне значення щільності відрізняється від середнього арифметичного, у дужках приводяться два числа, що характеризують відхилення від звичайного значення. Так, у випадку шпінелі звичайне значення щільності рівно 3,60, але можливі межі значень простягнуться від 3,58 до 3,98. Значення щільності кварцу й кальциту є постійними з Точністю до другого десяткового знака. Якщо варіації не зазначені, наведені значення щільності повинні розглядатися лише як приблизні

Твердість

Твердість

Слід підкреслити, що, що приводяться нижче чисельні характеристики твердості вказують лише послідовність зростання твердості різних мінералів і не мають якого-небудь іншого змісту. Через побоювання ушкодити ограненний камінь випробування твердості слід проводити з великою обережністю. Так, наприклад, відомий мінерал слід дряпати паском ограненного каменю й не намагатися дряпати сам камінь. Ніготь має твердість близько 2V
і дряпає гіпс. Речовини із твердістю менш 2 на дотик жирні. Шибка має твердість 5V

Спайність і окремість

Спайність і окремість

2. Спайність
(1) Октаєдрическая Алмаз, флюорит
(2) Додекаєдрическая.
Гаюин, нозеан, содаліт, цинкова обманка
(3) Ромбоєдрическая.
Диоптаз, кальцит, родохрозит, смітсоніт
(4) Базальна
Апофиллит, вардит, виллемит, топаз, цинкит.
(5) Пинакоидалъная.
Амблигонит, бериллонит, бразилианит, гамбергит, гіпс, кіаніт, кордиз-рит, олівін, нолевоз шпат, фіброліт, цоизит, євклаз, епідот
(6) Призматична
Гемиморфит, диопеид, жадеит, корнерупин, нефрит, родоніт, скаполіт, сподумен сфен, єнстатит.

Співвідношення між показником переломлення й щільністю

Співвідношення між показником переломлення й щільністю

Рідина Клеричи — вода
Показник
переломлення
Щільність
Показник
прелрмления
Щільність
1,670
4,023
1,580
3,263
1,660
3,939
1,570
3,178
1,650
3,854
1,560
3,093
1,640
‘ 3,770
1,550
3,008
1,630
3,685
1,540
2,923
1,620
3,601
1,530
2,838
1,610
3,517
1,520
2,753
1,600
3,432
1,510
2,669
1,590
3,348
1,500
2,584

Залежність щільності від температури для води й толуолу

Залежність щільності від температури для води й толуолу

Температура
Вода
Толуол
по Цельсию
по Фаренгейту
14
57,2
0,9993
0,871
15
59,0
0,9991
0,870
16
60,8
0,9990
0,870
17
62,6
0,9988
0,869
18
64,4
0,9986
0,868
19
66,2
0,9984
0,867
20
68,0
0,9982
0,866
21
69,8
0,9980
0,866
22
71,6
0,9978
0,865
23
73,4
0,9976
0,864

Довжини хвиль в ангстремах: фраунгоферови линииг, полум`я або вольтова дуга

Довжини хвиль в ангстремах: фраунгоферови линииг, полум`я або вольтова дуга

А ( ПРО)
7606
В ( ПРО)
6870
Ртуть
6907
З (Н)
6563
Літій
6708
£>i (Na)
5896
Кадмій
6438
£>
2
(Na)
5890
Ртуть
6234
Е (Fe) h (Mg)
5270.
5184
Натрій
/ 5896 5890
Ъ, (Mg)
5173
( 5791
b
t
(Mg, Fe)
5168
Ртуть
< 5770
F (H)
4861
1 5461
G
1
(H)
4341
Таллий
5350
G
2
(Ca, Fe) g (Ca)
4308.
4227
Ртуть
/ 4960 1 4916
h .(H)
4102
Стронцій
4607
. Я (Ca) ДО (Ca)
3969.
3934
Ртуть
/ 4358 4047

Переклад англійських заходів довжини й ваги в метричні одиниці

Переклад англійських заходів довжини й ваги в метричні одиниці

Дюйми
Міліметри
Фуги
Сантиметри
1
25
1
30,5
2
51
2
61,0
3
76
3
91,4
4
102
4
122,0
5
127
5
152,4
6
152
6
182,9
7
178
7
213,4
8
203
8
243,8
9
229
9
274,3
10
254
10
304,8
11
279
11
335,3
12.
305
12
365,8
Ярди
Метри
Мила
Кілометри
1
0,91
1
1,61
2
1,83
2
3,22
3
2,74
3
4,83
4
3,66
4
6,44
5
4,57
5
8,05
6
5,49
6
9,66
7
6,40
7
11,27 .
8
7,31
8
12,87
9
8,23
9
14,43
№нщш
Грами
Фунти
Кілограми
1
28,4
1
0,45 ’
2
56,7
2
0,91
3
85,1
3
1,36
4
116,5
4
1,81
5
141,9
5
2,27
6
170,2
6
2,72
7
198,6
7
3,17
8
227,0
8
3,63
9
•.
255,4.
9
4,08

Камені, зв`язані згодом (місяцем) народження

Камені, зв`язані згодом (місяцем) народження

Зв`язок певних каменів з місяцем народження ґрунтувалася спочатку на їхньому кольорі, і мінерали, використовувані в якості «своїх каменів», час від часу мінялися. список, що приводиться, рекомендований Національною асоціацією ювелірів Великобританії
Місяць
Колір
Дорогоцінний камінь
Січень
Темно-червоний
Гранат
Лютий
Фіолетовий
Аметист
Березень
Блідо-голубий
Аквамарин (або геліотроп)
Алрель
Безбарвний
Алмаз (або гірський кришталь)
Травень
Яскраво-зелений
Смарагд (або хризопраз)
Червень
Кремовий
Перли (або місячний камінь)
Липень
Червоний
Рубін (або карнеол)
Август
Блідо-зелений
Хризоліт (або сардонікс)
Вересень
Темно-синій
Сапфір (або ляпіс-лазур)
Жовтень
Різнобарвний
Обпав
Листопад
Жовтий
Топаз
Грудень
Небесно-голубий
Бірюза

Фотододаток

Фотододаток

Фото 1.
а-мікроскоп моделі «Викерс М14а»; б-рефрактометр моделі «Рейнер>
Фото 2.
а-мікроскоп моделі «Олимпус JM»; б-полярископ моделі «Рейнер».
Фото 3. Світлини дорогоцінних каменів в иммерсионной рідини
а-ограненний кунцит; б-рожевий топаз; в-білий циркон; г-ограненний білий сапфір; д-ограненний кварц. Показник переломлення середовища n
=l,66. Фото Б. У. Андерсона.
Фото 4. Включення в дорогоцінні каменях
а-кристалики кварцу в алмазі із Бразилії, х75; б-округлі зерна гранату в сапфірі із Цейлону, х125; в-закономірно орієнтовані кристали рутилу в рубіні з Бірми, х250; г-трифазні включення в смарагді, х200. Фото І. Гюбелина. Передруковане з журналу «Journal of Gemmology».

Алмази інших країн

Алмази інших країн

В алювіальних відкладаннях ріки Войе, Сьєрра-Леоне, в 1945 році був знайдений алмаз вагою 770 каратов. З нього було отримано тридцять дорогоцінних каменів. В 1972 році був знайдений алмаз, що важив 969 каратов, Кілька років назад у Лесото дружина шахтаря на ділянці свого чоловіка знайшла алмаз вагою 601,25 карата. Подружжя одержало за нього 126 000 фунтів. Камінь перемінив багато власників, поки не був придбаний М. Вінстоном
На Калимантане алмазоносние відкладання відомі з початку XVIII в. Розповідають, що в 1787 році на Ландакских рудниках

Датолит

Датолит

Датолит близький до данбуриту по хімічному складу й дає подібний ювелірний матеріал, але його гранують тільки як своєрідну рідкість. З безбарвних каменів його перевершує корунд, топаз і навіть кварц, а зеленуваті камені, що зустрічаються іноді жовтуваті й, занадто бліді, щоб бути гарними. Крім того, датолит має невелику дисперсію, а його м`якість робить його непридатним для виготовлення прикрас. Назва мінералу походить від грецького слова батетсгбаь (розділяти) і вказує на зернисту текстуру його масивних різновидів (коричневому масивному датолиту іноді надають форму кабошона).