ХАРАКТЕРИСТИКИ смарагдів

ХАРАКТЕРИСТИКИ смарагдів

1.
Колірний тон, светлота й насиченість смарагдів повинні бути в межах, передбачених комплектом арбітражних зразків кольору
У смарагдах допускається нерівномірний розподіл кольору, що не виходить за межі двох суміжних груп кольору
2.
У смарагдах не допускаються внутрішні включення й наскрізні тріщини, які можуть привести до нього руйнуванню
3.
На поверхні смарагдів не допускаються зовнішні дефекти у вцде відколів, подряпин, тріщин, природних включень, слідів олова розміром більш, ніж передбачених у нижченаведеній таблиці
4.
Поверхня смарагдів повинна бути дзеркально-блискучої, полірованої . Допускається матовий шліфований руцдист, сооответствую-щий стандарту підприємства
5.
Ребра граней смарагдів повинні бути чітко виражені. Допускається скругление ребер руцдиста кабошонів
6.
Довжина смарагдів неізометричної форми огранювання не повинна бути більш їхньої подвоєної ширини (В) і не менш В+ 0.05В.
7.
Смарагди масою 5 каратів і більш виготовляються тільки темнозеление, середньогемние зелені й середньо-зелені Г1, Г2, ГЗ груп чистоти
8.
Різновиди із двома ярусами на павільйоні й одним ярусом на коронці застосовуються д ля смарагдів масою до 0.25 карата Різновиду огранювання із трьома ярусами на павільйоні й двома ярусами на коронці застосовуються для смарагдів масою до 1.00 карата Різновиду огранювання з більшою кількістю ярусів застосовуються без обмеження по масі
9.
Граничні розміри основних геометричних параметрів смарагдів повинні відповідати вимогам, зазначеним втаблице.
10.
Відхилення геометричних форм і взаємного розташування елементів огранювання смарагдів повинні відповідати вимогам, зазначеним втаблице.
Примітка. Допускається за узгодженням зі споживачем виготовлення смарагдів будь-яких різновидів огранювання й розмірів
Найменування параметра, умовна позначка
Розмір
номінальний
граничний
1. Ширина майданчика
0.50В-0.60В
0.45В-0.60В
2. Висота загальна, Н
для гранованих
0.73В-0.80В
0.60В-0.95В
для кабошонів
0.40В-0.60В
0.40В-0.70В
3. Висота коронки hk
для гранованих
0.23В-0.27В
0.12В-0.32В
4. Висота рупдиста hp у мм
0.2-0.3
0.2-0.5
5. Основ, кут павільйону an
для гранованих
1
-
про
3744 про
для кабошонів
0 про-30 про
0 про-30 про
6. Основний кут коронки ак
для гранованих
4
про
-
про
30 про-50 про
для кабошонів
4
про
-
СЛ.
про
3
про
-
про
7. Кут нахилу рупдиста
кабошонів із плоским
низом ур
30 про-50 про
30 про-90 про
Найменування параметра
Допуск
1.
відхилення від рівномірності висоти рупдиста.
2.
Відхилення від паралельності граней рупдиста
0.3 hp
і відхилення від округлості рупдиста 3. Відхилення від паралельності ребер суміжних
0.05В
ярусів граней ( східчастого огранювання).
4. Відхилення від ширини граней суміжних ярусів
0.05В
( східчастого огранювання) коронки (павільйону).
5. Відхилення від паралельності майданчика й
0.10В
калети щодо площини рупдиста 6. Відхилення від симетричності майданчика
0.02В
щодо контуру рупдиста.
7. Відхилення від симетричності шипу (калети)
0.05В
щодо площини рупдиста в плані
0.10В
Найменування параметра Допуск
8.
Відхилення від симетричності протилежних
граней коронки щодо павільйону 0.05В.
9.
Відхилення від перетинання суміжних ребер
(у вершину) 0.02В.
11.
На смарагдах багатокутних форм огранювання допускається притуплення всіх кутів рундиста у вигляді граней, розміром у площині руней-диста не більш висоти руцдиста (hp), або округлень радіусом не більш подвоєної висоти рундиста.
12.
На смарагдах допускається калетга шириною до 0,1В включно, але не більш 0,5 мм.
13.
На павільйоні смарагдів допускаються додаткові грані розміром до 0,5В включно.
На коронці смарагдів додаткові грані не допускаються
УПАКУВАННЯ имаркировка.
1.
Смарагди, об`єднані по показниках, укладаються у фольгу або інший матеріал, що виключає зіткнення каменів один з одним, і впаковуються у двій ние паперові пакети із прокладкою з однотонної м`якої тканини білого або ясно-жовтого квітів
2.
Загальна кількість смарагдів у пакеті повинне бути не більш:.
- групи по масі до 0,9 кар
- 50 штук
- групи по масі 0,10- 0,24 кар. - 30 штук
- групи по масі 0,25-0,49 кар. - 20 штук
- групи по масі 0,50 -1,99 кар. -10 штук
- групи по масі 2,00 - 3,99 кар. - 6 штук
- групи по масі 4,00 і більш - 2 штук
3.
На лицьовій стороні пакета наносяться написи по наступному про-разцу:_.
5 ТУ....
2/Г2 0,50-0,74.
П.Хор
500 №41.
5 2,57.
В.Трачумс, І.Арон, Ю.Якубенков V:v,.
Де 1-я рядок - номер пакета, позначення технічних умов,.
2-я рядок - група кольору, група чистоти, група по масі,.
3-я рядок - група пропорцій, ціна за карат, різновид огранювання
- кількість граней,.
4-я рядок - кількість штук у пакеті, маса вкаратах.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
1.
Визначення кольору проводиться візуально неозброєним оком при природньому висвітленні в приміщенні, без прямого влучення у вікна сонячного світла, або при штучному висвітленні лампами денного світла потужністю 30-40 Вт і при наховдении джерела світла від смарагду на відстані не більш 300 мм шляхом порівняння зі зразками при перегляді смарагдів з боку павільйону. Нерівномірність фарбування контролюється з усіх сторін
2.
Чистота смарагдів визначається візуально неозброєним оком при умовах висвітлення, передбачених у п.1, шляхом порівняння собразцом.
3.
Контроль смарагдів по линів ним розмірам у площині руцдиста повинен проводитися штангенциркулем за ДСТ 166-80 або іншим вимірювальним інструментом з точністю виміру 0.1мм.
4.
Визначення маси смарагдів проводиться на каратних або аналітичних вагах, з точністю зважування 0.01 карата або 0.002грамма.
5.
Різновид огранювання смарагдів контролюється візуально.
6.
Ступінь внутрішнього відбиття (СВО) контролюється візуально. Арбітражним засобом контролю служить вимірювальна лупа 10х за ДСТ 25705-83. Ступінь внутрішнього відбиття визначається по формулі:.
СВО = евя/В.
де евя - сумарна ширина граней павільйону в проекції на площину рундиста, що дзеркально відбивають світло; В - ширина смарагду
7.Кути нахилу граней коронки й павільйону гранованих смарагдів, основні кути нахилу коронки, павільйону й рундиста, кабошонів контролюються візуально. Арбітражним засобом контролю є кутомір за ДСТ 5378-66 або інший прилад, що забезпечує точність виміру 1°.
8.
Розміри майданчика, висоту павільйону, ширину граней, висоту руєдиста, відхилення від паралельності майданчика й граней, відхилення
від кругпости рупдиста, відхилення від симетричності майданчика, шипу й калетти, зовнішніх дефектів контролюються візуально. Арбітражним засобом контролю є вимірювальна лупа 1 Ох за ДСТ 25706-83.
9. Якість обробки поверхні контролюється візуально, неозброєним оком
ЦІНИ НА смарагди ПРИРОДНІ ОБРОБЛЕНІ по ТУ 95335-88.
(В АМЕРИКАНСЬКИХ ДОЛАРАХ ЗА КАРАТ).
для зроблених пропорції огранювання в кількості граней більш 40
ц
Чистота
Маса смарагдів (у каратах)
в.
Е
ДР
0.10
025
050
0.75
1.00
150
2.00
3.00
4.00
Т
0.09
024
0.49
0.74
0.99
1.49
1.99
2.99
3.99
4.99
1
998
1088
1357
4068
4520
5198
5650
6328
7457
8361
I
2
590
653
770
2214
2373
2486
2712
2825
3616
4068
3
439
466
537
1423
1476
1695
1807
1921
2147
2373
і
1
861
953
1088
3051
3390
3797
4068
4293
4520
5198
і
2
481
508
590
1582
1695
1808
1876
1944
2124
2261
3
384
402
459
1175
1266
1333
1425
1470
1594
1718
1
635
671
752
1922
1967
2102
2192
2373
2486
2713
III
2
299
318
336
848
859
904
Q4Q
1018
1108
1153
3
238
227
235
589
589
600
626
679
707
713
1
408
427
453
1131
1142
1153
1425
1266
1333
1401
IV
2
167
182
190
475
477
486
486
497
514
509
3
152
136
141
353
353
362
362
371
371
373
V
1
128
2
З
128
317
317
328
328
328
328
340
2
80
81
83
204
204
204
204
204
204
208
Коефіцієнти, застосовувані при інших характеристиках (пропорції огранювання, кількість граней, включення й дефекти)
Характеристика
Коефіцієнт
пропорції "гарні"
0.8
пропорції "задовільні"
0.6
смарагди з кількістю граней менш 21 смарагди з кількістю граней менш 41
0.7
і більш 20
0.8
смарагди, що не відповідають ТУ
ціна визначається за згодою з покупцем