СВІТЛО Й КОЛІР

СВІТЛО Й КОЛІР

Колір предмета визначається трьома основними факторами: світлом, за допомогою якого предмет розглядається, самим предметом і всім тем тонким сприймаючим апаратом, який для стислості можна назвати оком
Біле світло складається із суміші всіх квітів веселки. Тому коли біле світло проходить, наприклад, крізь аркуш червоного скла, останнє поглинає практично всі блакитні, зелені й жовті промені, однак вільно пропускає червоні промені. Таким чином, єдине відчуття, передане через око в мозок, це відчуття червоного й таке скло називають червоним
Усі пофарбовані предмети фактично здобувають свій колір від світла, що падає на них або минулого крізь них. Кольоровий — це такий предмет, який селективно поглинає певні кольори (довжини хвиль) з білого світла, пропускаючи або відбиваючи інші кольорові промені. Комбінований ефект від променів, що залишилися, називають "кольором" предмета
Оптичні властивості
Оптичні свій ства — це такі свій ства, які є результатом впливу даного речовини на світло, коли світло пропускається й/ або відбивається речовиною. Ці властивості дозволяє точно, безпечно й швидко діагностувати як вставлені, так і неоправлені камені
Флюоресценція
Речовини можуть бути збуджені й випромінювати видиме світло при їхнім опроміненні Уф-Світлом. Це явище називають флюоресценцією . Ряд самоцвітів флюоресцирует різними квітами при впливі ультрафіолетовим випромінюванням
Відбиття й переломлення
Коли пучок світла падає на поверхню, наприклад, грань саме-.
кольору, частина світла входить у камінь, а частина — відбивається. Оскільки камінь щільніше повітря, світло, що входить у камінь, уповільнюється й це викликає його згинання або переломлення
Яскравість
Загальна кількість білого світла, повернутого ока в результаті відбиття від зовнішньої поверхні й внутрішніх частин самоцвіту. Основними факторами, що впливають на ступінь яскравості самоцвіту, яв- ляются: показник переломлення, полірування й прозорість
Як оцінювати яскравість
Пюбой правильно ограненний і відполірований прозорий са- моцвет повинен видатися яскравим по всій поверхні, коли наблюда- тель розглядає камінь при розташуванні джерела світла непос- редственно над столом. Неправильно ограненний камінь у тих же са- мих умовах буде давати "тьмяне" пляма в центрі, а голка або дру- гой предмет, поміщений під каменем, буде видний завдяки витоку світла крізь павільйон. Камінь буде дей ствовать скоріше як шибка, а не як дзеркало
Фактори, що впливають на яскравість
Більшість каменів грануються таким чином, що світло входить у них з боку корони, відбивається від граней павільйону й направля- ется назад крізь корону вглаз.
Прозорість
Прозорість самоцвіту залежить від якості і кількості світла, що пропускається самоцвітом. Якість кольору, пропущеної самоцве- тому, залежить від струни каменю й від "перешкод", наприклад, дрібній ших де- фектов, які світло зустрічає в процесі свого проходження крізь камінь. Якщо світло проходить крізь камінь без якого-небудь ис- кажения або поглинання, його відносять до класу абсолютно прозрач- них самоцвітів. На практиці немає жодного повністю прозорої речовини. Світло може проходити крізь речовину без помітного ис- кажения, однак через те, що речовина поглинає багато світла, воно може бути віднесене до класу не повністю прозорих. Наприклад, сильно пофарбований самоцвіт, такий як темно-червоний гранат, по- глощает багато світла: отже, він не має максимальну про- зрачностью. Кількість світла, що поглинається, змінюється від дуже ма- лого відсотка поглинання в прозорих каменях, наприклад, в алмазі, гірському кришталі, майже до повного (100%) поглинання, наприклад, у червоному халцедоні
Для опису ступеня прозорості самоцвіту використовують сліду- ющие терміни:.
1 — прозорий,.
2 — напівпрозорий,.
3 — просвітчастий,.
4 — напівпросвітчастий,.
5 — непрозорий .
Повне внутрішнє відбиття
У геммологии повне внутрішнє відбиття відбувається тоді, ког- так промінь світла після входження в самоцвіт падає на будь-яку граничну поверхню самоцвіту під кутом, більшим критичного. Повне внутрішнє відбиття усередині каменю може тривати неопреде- ленне число раз, оскільки світло, що падає на будь-яку внутрішню грань, повністю відбиває доти, поки не впаде на грань під кутом меншим, чому критичний стіл. У цьому випадку промінь виходить із каменю
Зовнішній вигляд поверхні у відбитому світлі. Блиск залежить в ос- новном від відносної гладкості (текспуи) поверхні й від показу- теля переломлення, який впливає на кількість відбитого світла
Полірування
Поверхневі дефекти шкідливо впливають на блиск через те, що ці дефекти диффузно розсіюють світло, а не обгороджують під одним кутом. Існують багато різновидів полірованих поверхнос- тей, які видадуться гладкими неозброєному ока й при повели- чении в 10 раз. Камені, відполіровані занадто швидко, звичайно мають дрібній шие паралельні канавки, які видні при уве- личении в 10 раз
Огранювання
Огранювання має велике значення, тому що вона впливає на красу й придатність самоцвітів для продажу. Великий відсоток усіх кольорових каменів, що попадають сьогодні на ринок збуту, огранени таким способом, який не може забезпечити максимальної краси кольору каменів . Багато полірувальників самоцвітів заявляють, що вони огра- няют камені з низьким павільйоном, оскільки стандартні оправи на- стільки крейди, що правильно ограненние камені виступають знизу й опираються на палець, що носить. Інші заявляють, що камені повинні ограняться так, щоб показати колір каменю. Істина полягає в тому,.
що вони прагнуть зберегти максимальну масу неопрацьованого каменю або зменшити вартість огранювання шляхом прискорення роботи настільки, що неможливо зберегти його правильні кути й пропорції
Сцинтилляция.
Сцинтилляцию в самоцвітах можна широко визначити як попеременное спостереження відбиттів від полірованих граней самоцвіту при русі джерела світла, самоцвіту або спостерігача — спалаху або мерехтіння світла від граней .
Колір всамоцветах.
Колір має першорядне значення при оцінці дорогоцінних каменів і є одним з найбільш важливих ознак для доказу дійсності самоцвіту при визначенні на око
Колір — це конкретна реакція ока й пов`язаного з ним нервового механізму на деякі спектри світла
Терміни й тлумачення
Кольори відрізняються друг від друга по трьом показникам: по їхньому відтінкові, тоні або яскравості й по їхній інтенсивності або насиченості. Під відтінком розуміється таке свій ство, по якому колір може бути описаний як червоний, зелений або блакитний . Тон це той ступінь яскравості яка, у випадку їй трально-сірих тонів, наближається до білого на одному кінці шкали й до чорного — на іншому. А термін "інтенсивність" стосується яскравості кольору, тобто ступені, з якого він відрізняється від сірого того ж тону
В ідеальному випадку для повного задоволення ока самоцвіти не повинні мати ознак кольору взагалі, або повинні мати насичений колір
Типиогранок.
1 - кругла; 2 - овальна; 3 - наветта, човновидна або маркіза;.
4 - смарагдове огранювання; 5 - грушоподібна, каплевидная (сльозинка) або панделок; 6 - прямокутна; 7 - квадратне смарагдове огранювання; 8 -античне огранювання подушкою ; 9 - квадратне античне огранювання подушкою ; 10-серцеподібна; И - квадратна; 12-багет; 13-скошений багет; 14 - трикутна; 15 - напівмісячна; 16 - трикутна зі скошеними кутами; 17 - бочкообразная; 18 - кай т; 19 - замковий камінь; 20 - полунаветта; 21 - восьмигранна; 22 - свисток; 23 - щит; 24 -трапеція; 25 - п`ятигранна зі скосами; 26 - теляча голова; 27 -еполет; 28 - шестигранна; 29 - алмазна або ромбовидна; 30 - п`ятигранна; 31 - пулевцдная; 32 - веерообразная; 33 - параллелограм ная (ромбовидна); 34 - зірчаста; 35 - "вікно".