Визначення показника переломлення

Визначення показника переломлення

Метод плями
Знявши окуляр рефрактометра, побачимо шкалу й нижню сторону напівциліндра. Крапля рідини для визначення показника переломлення, поміщена на напівциліндр, стає видимою як темна пляма на світлому тлі (поле), яке буде переміщатися щодо шкали при переміщенні ока. При дослідженні маленьких каменів або вигнутих поверхонь (кабошонів) площа їх контакту з напівциліндром мала. Форму поверхні контакту визначають за формою поверхні каменю, касающей ся напівциліндра
Для розуміння теорії методу плями помістите маленький камінь із плоскою гранню на напівциліндр і зніміть звичайне показання ( при малому збільшенні). Контакт між каменем і напівциліндром буде видний як пляма з обрисом грані, що стосується напівциліндра. Пляма залишається темним на кінці шкали з малими значеннями аж до крапки, у якій центр плями змінюється від світлого до темного (із імовірним розділом звичайної голубо- зеленою лінією ). Справедливо, коли в контакті з напівциліндром перебуває кабошон, за винятком того, що криво-линів ная поверхня викликає обіг світлому й темної сторін кругового або овального контакту. Однак показання усе ще залишається на границі роздягнула між світлої й темною сторонами
Пропонується наступний спосіб визначення показника переломлення по методу плями:.
1.
Зніміть окуляр (якщо це можливо). Мале збільшення дає кращий загальний вцд шкали й у такий спосіб допомагає зменшенню погрішності
2.
Використовуйте біле світло. Спочатку легше видна синьо-зелена смуга, чому відсічення тіні
3.
Помістите краплю контактної рідини, розміром зі шпилькову голівку, на напівциліндр і покладете поверх неї камінь. Отцентрируй ті камінь на напівциліндрі
4.
Подивитеся на шкалу, най дите синьо-зелену лінію. Може знадобитися переміщення голови нагору й униз доти, поки смуга стане вцдимой . Помніть про те, що якщо шкала залишається темної увесь час до оцінки 1,81, а потім, здається, стає ще темніше, це значить, що показник переломлення каменю перебуває за межами шкали
5.
Після того, як най дено значення, запам`ятаєте числову величину показника переломлення й включите монохроматичне світло. Це зробить показання більш чітким і забезпечить його точність
Примітка: Якщо досліджувана криволиней ная або плоска поверхня подовжена, пляма повинна бути повернене таким чином, щоб його поздовжній напрямок проходив паралельно довжині напівциліндра; це набагато полегшує визначення крапки, у якій пляма показує границю розділу між світлим і темним
Дихроизм ндихроскоп.
Майже у всіх двупреломляющих кольорових каменях спостерігаються два промені різних відтінків, що разом досягають ока, але сильно перемішаних. Той факт, що камінь має подвійне переломлення, означає звичайно, що промені, що проходять крізь камінь у заданому напрямку, мають два різновиди: один коливається в одній площині, а іншої в площині, що проходить під прямими кутами до першого променя. Як наслідок їх різних коливань, ці промені не тільки поширюються з різними швидкостями (звідси й ефект двій — ного переломлення), але вони звичайно перетерплюють різне спектральне (колірне) поглинання. Це явище відоме як "дихроизм" (двоколірний ефект). Б деяких каменях спостерігають три кольори, хоча в будь-якому одному напрямку можуть спостерігатися тільки два кольори. Це явище не можна спостерігати неозброєним оком, крім як шляхом повороту каменю в різних напрямках, обертаючи увагу на зміну спинка, яке може спостерігатися в каменях із сильним дих— ромизмом, у якому світло перетинає кристал
Для спостереження обох квітів відразу з появою на камені исполь— зуют прилад, називаний дихроскопом. Він являє собою тубус із вікном на одному кінці й лінзою на іншому. Між вікном і лінзою нахо— дится шматок кальциту. Велика перевага дихроскопа в порівнянні з полярископом, як детектора плеохроизма, полягає в тому, що два кольори спостерігаються радом. Утримуючи кольоровий камінь поперед вікна дих— роскопа таким чином, щоб світло проходило в прилад крізь камінь, можна спостерігати розташовані радом ділянки, кольори яких соот— ветствуют двом поляризованим променям, що виходять із каменю
Поворачивание каменю — важливий фактор у дослідженні дихроизма. Важливо також відзначити, що простий факт спостереження дихроизма переконує спостерігача в тому, що камінь цей двупреломляющий, а отже, не є пастою або кубічним мінералом. Таким чином, ми маємо ще один спосіб дослідження на двій ное переломлення, рубін можна відрізнити від червоної шпінелі, блакитну шпінель — від блакитного турмаліну схожого відтінку, сапфір від синтетичної шпінелі і т. д.
Полярископ
Полярископ — недорогостоящий і дуже підходящий для обнару— жения двій ного переломлення прилад. Для досягнення потрібної поля— ризации в ньому використовується поляроидние пластинки. Самоцвіт поме— щают між поляризаторами. Якщо самоцвіт двупреломляющий і не бачимо в положенні, паралельному оптичної осі, при його повороті він виявляться темним у кожному положенні через 90° і світлим у про— межуточних положеннях. Аморфні речовини й самоцвіти з куби- ческой сингонією не є двупреломляющими й не впливають на світло згаданим образом: вони залишаються темними у всіх положеннях при спостереженні між поляризаторами. Для того, щоб переконатися в пра- вильности спостереження, необхідно повертати самоцвіт, змінюючи його положення
Деякі аморфні речовини й самоцвіти з кубічної син-.
гонией дають аномальне або невірне двій ное переломлення, обумовлене внутрішнім напруженням. Практична робота з полярископом уже протягом короткого часу дозволяє відрізняти аномальне подвійне переломлення від справжнього двій ного переломлення
Кольоровий фільтр Челси.
Дуже ефективним засобом виявлення основних колірних відмінностей є використання відповідних "кольорових світлофільтрів". Особливу віддачу фільтри дають у встановленні відмінності між смарагдом і його імітаціями. Смарагд майже єдиний серед зеленими каменів і стекол пропускає значна кількість темно-червоного світла й поглинає певною мірою жовто-зелені ділянки спектра. Багато смарагдів при яскравому висвітленні також дають темно-червону флюоресценцію. При спостереженні через кольоровий світлофільтр, що пропускає тільки темно-червоне й жовто-зелене світло, смарагди зберігають зелений колір через фільтр, тоді як більшість імітацій смарагду або справжніх каменів, схожих на смарагд, будуть видатися чітко червоними
Зелені камені
Більшість смарагдів видасться червоними при спостереженні через світлофільтр. Деякі синтетичні смарагди - самі червоні із усіх смарагдів. У деяких, особливо смарагдів з Південної Африки й Індії, зміни кольору практично не спостерігається. З іншого боку, імітація червоного скла, більшість зелених дублетів, зелений турмалін і зелений жадеит зберігають зеленуватий колір під світлофільтром. Демантоид (гранат) і зелений циркон дають розоватий ефект. Так само реагують і деякі зразки напруженого зеленого халцедону, однак вони на відміну від смарагду у звичайному світлі мало викликають плутанини. Деякі типи триплетів - "спаяних смарагдів" дають виразний червоний колір, а в смарагдово-зеленому плавиковому віковому шпаті може спостерігатися червонуватий відтінок
Блакитні камені
Речовини, пофарбовані кобальтовою синню, пропускають значна кількість темно-червоного світла й видадуться червоними при спостереженні через світлофільтр. Таким чином, блакитні синтетичні шпінелі й скла, пофарбовані кобальтовою синню, дають явний червоний колір, який допомагає швидко відрізнити ці підробки від сапфіру, аквамарину або блакитного циркону, які видадуться бруднувато-зеленими. Слід зазначити, однак, що багато цейлонських сапфірів містять сліди окису хрому. У штучному світлі вони видадуться пурпурними й при їхнім спостереженні через світлофільтр Челси дають червонуватий відтінок, однак жоден із цих природних мінералів не дає кольору, близького до насиченого червоного, який можна спостерігати в темно-блакитної синтетичної шпінелі. Аквамарин примітний тим, що під світлофільтром Челси дає помітно зелений колір
Червоні камені
У цьому випадку світлофільтр не виявить великій допомозі, а яскрава червона флюоресценція, видима при розгляданні бірманських і синтетичних рубінів через світлофільтр, нічого не варто. Жоден інший червоний камінь не дає такого кольору. Для одержання найкращих результатів при використанні світлофільтра Челси камені повинні втримуватися близько до сильного штучного світла й спостерігатися через світлофільтр, утримуваний близько до ока для того, щоб усунути зовнішній блиск
Иммерсия.
Висвітлення внутрішньої частини самоцвіту для найбільш ефективного дослідження під більш високим збільшенням ускладнюється через відбиття від полірованих граней . Самоцвіти ограняются з метою використання всіх переваг їх здатності відхиляти вхідний у них світло. Помилки через відбиття від граней можна уникнути при зануренні самоцвіту в рідину здатність, що переломлює, якої близька до заломлюючої здатності самоцвіту. Якщо самоцвіт опущений у рідину, показник переломлення якої дорівнює показнику переломлення самого самоцвіту, останній стає практично невидимим, грані більше не викликають викривлення й проблема висвітлення стає набагато простіше.
Иммерсионная кювету
Використання иммерсионной кювети має багато переваг:.
1.
Спостерігач випробовує значно менші труднощі при спостереженні сильнопреломляющего самоцвіту
2.
Світло проникає в самоцвіт, ретельно висвітлюючи включення
3.
Полегшує відмінність поверхневих і внутрішніх дефектів
4.
Значно більш очевидними стають лінії росту й колірна полосчатость.
5.
Полегшення визначення при роботі иммерсионним методом
Иммерсия - це чудовий засіб для швидкої й позитивної ідентифікації групи каменів . У дублетах і триплетах площини роздягнула легко видні або як площини з пухирців, або як границі роздягнула між двома виразними квітами. В "дублетах з.
гранату й скла" добре вцдни природні включення у верхній гра- натовой частини, а також пухирці, які з`являються там, де до гра- нату було позаду приклеєне скло. Крім тому, легко спостерігати разли- чие в блиску й прозорості гранату й скла