Щільність Гідростатичний метод

Щільність Гідростатичний метод

Дослідження щільності — досить корисний засіб для відмінності одного речовини від іншого при роботі з точними методами. Для це- го в якості еталона беруть воду й порівнюють масу кожної речовини з масою чистої води рівного об`єму. Отриману цифру називають "удель- ним вагою" або " відносною щільністю" досліджуваного речовини
Гідростатичний метод застосовується однаково у всіх випадках. Будь камінь неопрацьованим, із гранями, різьблений, кабошон, великий або маленький, — його щільність може бути визначена по цьому методу
Будь-які гарні ваги для зважування алмазів можуть бути использо- вани для виміру щільності каменю, застосовуючи закон, сформульований- ний грецьким математиком Архімедом близько 250 років до нашої ери, і тому називаний "законом Архімеда". Цей закон говорить, що тіло при зануренні в рідину виштовхується цією рідиною із силою, рівної ваги витиснутої тілом рідини. Це значить, що коли самоцвіт по- вантажений у воду, він очевидно перетерплює втрату у вазі, рівну вазі в- ди, витиснутої самоцвітом. Очевидно, що самоцвіт витісняє свій власний об`єм води й, таким чином, шляхом простого зважування каменю спочатку в повітрі, а потім зануреним у воду, одержимо все даний- ние, необхідні для обчислення його щільності
Формула щільності:.
вага ввоздухе.
= щільність
вага в повітрі — вага у воді