Сингонії (системи) і види симетрії (класи) кристалів

Сингонії (системи) і види симетрії (класи) кристалів

Кристали групуються в сингонії (системи), які легко визначити по характерних для них елементам симетрії. У Великобританії ( як і в Радянському Союзі.— Переу.) прийнято виділяти сім таких сингоній
;.
Триклинна сингонія включає всі кристали, що не мають ні осей, ні площин симетрії
Моноклінна сингонія включає всі крйсталли, що мають одну подвійну вісь або одну площина симетрії
!.
Ромбічна сингонія включає всі кристали, що мають три взаємно перпендикулярні подвійні осі (або їх еквіваленти).
. Тригональна сингонія включає всі кристали, що мають одну потрійну вісь
Гексагональна сингонія включає всі кристали, що мають одну гексагональну вісь (вісь 6-го порядку).
Тетрагональна сингонія включає всі кристали, що мають одну четверную (тетрагональну) вісь (вісь 4-го порядку).
Кубічна (правильна, ізометрична) сингонія включає всі кристали, що мають чотири потрійні й три четверние осі. Потрійні осі паралельні діагоналям куба й нахилено одна до іншої під кутом 70°32.
(Іноді тригональна сингонія вважається частиною гексагональної сингонії, так що в цьому випадку налічується всього шість різних сингоній.).
Кристали різних сингоній (систем) у свою чергу діляться на види (класи) симетрії по сукупності елементів симетрії, які доповнюють характерні елементи сингонії, зазначені вище. Існує 32 виду симетрії, але багато хто з них мають дуже невелике значення й рідке зустрічаються серед мі-
неральних утворів. У кожній сингонії гнітюче чис-,ло відомих представників виявляє ступінь симетрій! максимально можливу для даної сингонії: вони належать до так званого голоєдрическому виду симетрії даної сингонії. Тут нам необхідно згадати всі голоєдрические й тільки трохи інших видів симетрії, у які попадають найважливіші дорогоцінні мінерали
I. Триклннная сингонія. Голоєдрический класа пинако-идальний. Єдиний елемент симетрії — центр симетрії. Загальна форма — пинакоид; оскільки кожна форма полягає
Рис. 22. Кристал топазу
Рис, 23. Ромбоедр,.
з пари паралельних граней, у реальних кристалах повинне існувати не менше трьох таких форм. Цей вид симетрії виражений у плагіоклазах, кіаніті й родоніті
II.
Моноклінна сингонія. Голоєдрический клас, призматичний. Елементи симетрії: 1 подвійна вісь, 1 площина ( під прямим кутом до осі) і центр симетрії
Особливі форми — різні види пинакоидов, загальна форма — призма. Приблизно половина всіх відомих кристалічних речовин ставиться до цього класу, а серед ювелірних матеріалів — ортоклаз (мал. 3), сподумен, євклаз, сфен і епідот (мал. 20).
III.
Ромбічна сингонія. Голоєдрический клас: ромбоби-пирамидальний. Елементи симетрії: 3 взаємно перпендикулярні подвійні осі, 3 площини ( під прямим кутом до осей) і центр симетрії
Особливі форми — пинакоиди й призми; загальна форма — бипирамида. За значенням цей клас займає друге меето. До нього належать топаз (мал. 22), олівін і хризоберил, а також менш відомі мінерали: андалузит, кордиерит, бериллонит, гамір-бергит, данбурит, брукит, фіброліт, корнерупин, єнетатит і цоизит.
IV.
Тетрагональна сингонія. Голоєдрический класа дитетра-гон-бипирамидальний. Елементи симетрії: 1 тетрагональна вісь і 4 подвійні осі, перпендикулярні їй, 5 площин симетрії (иод прямим кутом до всіх осей) і центр симетрії
Є велика кількість особливих форм; довільно розташована грань повторюється у вигляді чотирьох пар граней навколо четверной осі, а вони відбиваються симетрично в нижній частині кристала, утворюючи, таким чином, дитетрагональную бипирамиду. Прикладами мінералів цього класу служать циркон (мал. 2), каситерит і везувіан
Тетрагон-Бипирамидалишй клас. Елементи симетрії: 1 тетрагональна вісь, 1 площина ( під прямим кутом до осі) і центр симетрії
Особливі форми — пинакоид (, що розбудовується із граней, розташованих під прямим кутом до осі 4-го порядку) і тетрагональні призми ( із граней, паралельних цієї осі); загальна форма в цьому випадку — 8-гранная тетрагональна бипирамида без тих площин симетрії, що проходять через тетрагональну вісь, які створюють дитетрагональную симетрію й характерні для голоєдрии. До цього класу ставиться скаполіт, якому іноді надають огранювання дорогоцінного каменю
V.
Гексагональна сингонія. Голоєдрический класу дигекса-гон-бипирамидальний. Елементи симетрії: 1 гексагональна вісь, 6 подвійних осей ( під прямим кутом до осі 6-го порядку), 7 площин симетрії й центр симетрії
Цей клас — гексагональний аналог голоєдрического класу тетрагональної сингонії. Серед особливих форм фігурують пина-коиди, призми й гексагональні бипирамиди; загальна форма має 6 пара граней, що симетрично повторюються, що приводить до утвору дигексагональной бипирамиди. Видатним представником цього класу є берилл.
Гексагон-Бипирамидалъний клас. Елементи симетрії: 1 вісь 6-го порядку, 1 площина ( під прямим кутом до осі) і центр симетрії
Прикладом мінералів цього класу служить, як уже вказувалося, апатит (мал. 18).
VI.
Тригональна сингонія. Голоєдрический клас: дитригон-скаленоєдрический. Елементи симетрії: 1 потрійна вісь, 3 подвійні осі, перпендикулярні потрійний осі, 3 площини ( під прямим кутом до подвійних осей) і центр симетрії
Є ряд особливих форм, у тому числі ромбоедри (мал. 23). Загальна форма, у якій відсутня горизонтальна площина симетрії,- скаленоєдр, а не бипирамида; його назва походить від слова scalene (разносторонний, косою) — по вигляду нерівносторонніх трикутних граней (мал. 24). Приклади мінералів цього класу — корунд, кальцит і гематит
Дитригон-Пирамидалъний клас. Елементи симетрії: 1 потрійна вісь і 3 пересічні по ній площини
Особливі форми включають як тригональні, так і гексагональні призми, так що кристали можуть мати поперечний переріз у вигляді рівностороннього трикутника. У них немає центру симетрії, загальна форма — піраміда (але не бипирамида). Різні кінці кристала мають різну симетрію. Найбільш наочним прикладом мінералів цього класу є турмалін (мал. £).
Трйгон-Шрапецоєдрический клас. Елементи симетрії: 1 потрійна вісь і 3 подвійні осі, перпендикулярні потрійний осі
Площин симетрії ні, і в кристалах цього класу проявляється єнантиоморфизм: їх загальні форми мають праву й ліву модифікації, симетричний^-симетричні-дзеркально-симетричні й нееовмещающиеся. До цього класу ставиться Кварц (мал. 11), що володіє дивною властивістю обертання площини поляризації (уперше відкритим Араго); ця властивість характерна для кристалів, Позбавлених площин симетрії
Дитригон-Бипирамидалъний клас. Елементи симетрії: 1 потрійна вісь; 3 подвійні осі під прямим кутом до неї; 3 площини, кожна з яких містить потрійну вісь і одну з подвійних осей, і 1 площина, перпендикулярна потрійний осі
Єдиним представником цього класу серед мінералів є рідкий дорогоцінний бенитоит.
Ромбоєдрический клас. Елементи симетрії: 1 потрійна вісь і центр симетрії
Особливі форми: пинакоиди й гексагональні призми. Загальна форма — ромбоедр. До цього класу ставляться фенакіт, диоп-таз і виллемит.
VII. Кубічна сингонія. Голоєдрический клас: сорокавось-мигранники. Елементи симетрії: 3 осі 4-го порядку, 4 потрійні осі, 6 подвійних осей; 3 площини, розташовані під прямим кутом до осей 4-го порядку; 6 інших площин (перпендикулярних подвійним осям), центр симетрії
З особливих форм для всіх видів симетрії кубічної сингонії типові куб і ромбододекаєдр. Серед інших особливих форм
цього класу — октаєдр (мал. 25), переломлений куб (мал. 26), икоситетраєдри й переломлений октаєдр (мал. 27). У кристалах алмаза іноді чітко видна 48-гранная загальна форма ( сорока-восьмигранник) (мал. 28). Іншими прикладами мінералів цього класу служать гранат, шпінель і флюорит
Дидодекаєдрический клас. Елементи симетрії: 3 подвійні осі, 4 потрійні осі, 3 площини ( під прямим кутом до подвійних осей) і центр симетрії
Характерна особлива форма — пентагон-додекаєдр (мал. 29), іноді називаний пиритоєдром, тому що він часто добре виражений у піриті — одному з головних представників цього класу
Клас тетраедра. Елементи симетрії: 3 подвійні осі, 4 потрійні осі, 6 площин
Центру симетрії ні, характерна особлива форма — тетраедр (мал. 5), Прикладом мінералів цього класу служить сфалерит