Двойникование

Двойникование

Кристали багатьох мінералів часто зустрічаються у вигляді зростків двох індивідів, що розташовуються або так, що один індивід служить як би відбиттям іншого в так званої двойниковой площини, або так, що їх можна сполучити, повернувши на 180° (на пів-обороту) навколо певної лінії — двойниковой осі, яка може бути ребром кристала або перпендикуляром до якої-небудь грані; у випадку центрально-симетричних кристалів цю лінію можна визначити кожним із цих способів. Такі зрослі кристали називаються двійниками. Двойниковая площина розташовується під прямим кутом до двойниковой осі, і часто вона ж і є площиною зрощення, загальної для двох індивідів. Деякі види кристалів утворюють зростки по декільком законам двойникования; наприклад, у кальциту є два звичайні й два рідкі напрямки двойникования. Можна також допустити, що якщо два індивіда, що утворюють кристал, не вдається привести в паралельне положення шляхом відбиття в якій-небудь площині або шляхом півоберту навколо деякої осі, те це можна зв`язати із двойниковим утвором проміжного індивіда, занадто малого, щоб його можна було побачити
Іноді два індивіди стикаються один з одним, як, наприклад, у відомому випадку сдвойникованного октаєдра (мал. 35), характерного для алмаза й шпінелі, а іноді вони проникають друг у друга, як у двійниках флюориту (мал. 36). Таке взаємне нроникновение може бути схованим і не виражений у морфології кристала, як у деяких випадках двойникования у кварці. Іноді двойникование буває багаторазовим, як у випадку хризоберилу (мал. 37) або арагоніту, внаслідок чого зростки кристалів мають більш високу симетрію, чому ту, ноторой вони реально мають. Іноді окремі індивіди утворюють паралельні тонкі пластинки, що багаторазово повторюються; цей спосіб двойникования називається полісинтетичним і часто легко распознается по серії паралельних борозен, видимих на грані
Слід помітити, що, хоча взаємне орієнтування двох частин сдвойникованного кристала може описуватися як результат обертання, насправді ніякого повороту найчастіше не було й кристали, що утворюють двійник, росли в одному й тому же.
положенні. Під час росту частина структури будується у зворотному напрямку. У матеріалах, що володіють властивістю єнантиомор-физма, наприклад у кварці, двійники можуть складатися із двох індивідів — лівого й правого; такі двійники можна вважати відбиттям у двойниковой площини — ніяким поворотом не можна сполучити праву структуру слевой.
Іноді після утвору кристал зазнає значному тиску, який приводить до повороту орієнтування частини
кристала. Це явище відоме як механічне двойникование, тому що в цих випадках рух у кристалі відбувається вже після завершення його росту. Такі кристали розколюються, як правило, по площинах, що розділяють індивіди; про ці кристали говорять, що вони мають окремість. Яскравим прикладом таких кристалів серед дорогоцінних каменів служать кристали корунду: площини окремості в них паралельні базису. У бульках синтетичного корунду завдяки напругам, що виникають при остиганні, розбудовується вторинне двойникование в перетині, що проходить через вісь, і такі кристали прагнуть розколюватися в цьому напрямку
7.