Електрохімічне полірування нікелю і її сплавів

Електрохімічне полірування нікелю і її сплавів

Сполука електроліту (1):.
Сірчана кислота H
S0
............................................................70"про.
Вода.................................................................................30%.
Температура електроліту..................................................18-20 З.
Щільність струму..........................................................0,1 -04А/дм
Час полірування...........................................................2-змин.
Сполука електроліту (2):.
Ортофосфорна кислота Н
Р0
............................................33-77%.
Сірчана кислота H
S0
........................................................2-28%.
Соляна кислота НС1.......................................................0.5-2.5%.
Вода.........................................................................рештк.
Температура електроліту.................................................1 8-20З.
Щільність струму............................................................ 5-ЗЗА/дм"