Електрохімічне полірування виробів зі сплавів золота в неціаністих електролітах

Електрохімічне полірування виробів зі сплавів золота в неціаністих електролітах

Електрохімічне полірування виробів зі сплавів золота проводять в електрод max ік нове гиомочевини (мал. 3.5).
Рис. 3.5. Схема установки для електрохімічного полірування
Таблиця 3.2.
Сполуки електролітів для електрохімічного полірування виробів зі сплавів золота ____ _ (на 1 л водяного розчину) _______.
Масова частка компонента, г/л
складова електроліту
Злсрпдм 375-100-38
Злсрм 583-80
Злсрм 750-150
Злмнц
т
Злсрм 750 ! 958-20
Тиомочевина
60-90
60-90
60-90
60-90
CS (NH
2
)
2
60-90
Кислота сірчана
H
:
S0
4
30-70
30-70
30-50
30-50
30-50
Кислота молоч-
ная
6,0-8.5
6,0-8,5
-
-
Амоній роду-
-
нистий
20-70
50-70
10-20
Натрій хлори-
150-200
стий j - І
10-20
Не можна в одній ванні проводити полірування білого й жовтого золота. У ванні, де вже проводилася обробка виробу із золота жовтого кольору, при поліруванні виробів з білого золота вони могуг. офарбитися й потьмяніти. Виробу з білого золота (Злмн) повинні поліруватися тільки у своїй ванні
Найпростіший електроліт для полірування таких виробів можна приготувати, розчинивши 90 і тиомочевини в 800 мол дистильованої води, куди після перемішування вводять 10 мол концентрованої сірчаної кислоти. Об`єм розчину доводять водою до 1 л, температура електроліту 50-604.: у якості катода використовуються пластини з гитана або нержавіючої стали
Інша сполука електроліту для електрохімічного полірування виробів зі сплавів колота:.
Оцтова кислота СТЬСООН.......................................................10 г/л.
Сірчана кислота ITSO4..................................................................3 г/л.
Тиомочевина CS (Nhi)
..............................................................25 г/л.
Щільність струму................................................................1,5-3,5 А/дм
Температура електроліту..........................................................50-60 З.
Процес електрохімічного полірування виробів зі сплавів золота осу шееів.іяіоі при щільності струму на аноді (виробу) 3-5 А/дм на катоді 5-7 А/дм", температурі електроліту 50-60 С. час полірування 1-3 хв. при візуальному контролі. Катодом звичайно є титан або нержавіюча сталь; на катоді в процесі електрохімічного полірування осаджується золото. Щоб запобігти опаданню золота на дно ванни й зменшити розкладання електроліту, катоди поміщають у чохли зі склотканини або перхлорвінілового полотна (тканини). Під час роботи на дні ванни з електролітом образу ется осад сірки, що містить деяка кількість золота й срібла
У процесі експлуатації ванни її сполука міняється. Зміна сполуки ванни відбувається по наступних причинах: осадження металу на катоді; випадання, що виділяються на аноді солей металів; віднесення електроліту при витягу з ванни виробів; внесення в електроліт промивних вод
Втрати, пов`язані з віднесенням електроліту, можна заповнити добавкою кислоти або друїих його компонентів. Якщо концентрація розчиненого у ванні металу вийде за певні межі. те полірувальна ванна стає непридатною для подальшого використання. У цьому випадку електроліт повинен бути повністю або частково замінений
Після витікання певного періоду часу використання електроліту, він исющаеіся й необхідно провести регенерацію (витягу) з нього золота (див. гл. 5).