Електрохімічне оксидування срібла

Електрохімічне оксидування срібла

Електрохімічне оксидування срібла проводять в електроліті наступного сполуки:.
Натрій сірчистий Na
S-9H
0...............................................25-30 г/л.
Натрію сульфат Na
S0
.......................................................15-20 г/л.
Сірчана кислота 1 bs0
..........................................................3-5 мол/л.
Ацетон..............................................................................3-5 мол/л.
Щільність струму............................................................0,1-0,3 Л/дм.
Температура електроліту........................................................20-25.
Час оксидування...........................................................3-5 мін
Катод - пластини з нержавіючої статі
Електроліт готовлять розчиненням компонентів у послідовності, зазначеної врецептуре.
Електрохімічне оксидування срібла можна також проводити в слабких розчинах полісульфіду калію (0.1-0,5 г/л), при щільності струму 0,01-0,02 А/дм
і температурі електроліту 20-25 З.