Неціаністі електроліти сріблення

Неціаністі електроліти сріблення

Сполука електроліту:.
Азотнокисле або хлористе срібло Agcl ...............................40 г/л.
Железисто-синеродистий калій K
[Fe(CN)
].............................200 г/л.
Вуглекислий калій (поташ) К.1З3...........................................20 і
л.
Щільність струму............................................................1-1,5 А/дм".
Температура електроліту...................................................25-60 З.
Анод - нержавіюча сталь. Готування електроліту (мал.4.8).
Спочатку готовлять хлористе срібло. Для цього розчиняють срібло в «царській горілці». Після розчинення срібла додають розчин хлористого натрію до припинення виділення осаду хлористого срібла
Рис. 4.8.
Кількість срібла, необхідне для одержання 40 г хлористого срібла, розраховують по формулі:
де, m(Ag) -маса срібла необхідна для одержання 40 г Agcl: Mr(Agcl) - відносна молекулярна маса хлориду срібла; Ar(Ag) - відносна атомна маса срібла
Потім окремо розчиняють железисто-синеродистий калій і поташ у дистильованій воді кожне й кип`ятяться
Після кипіння обоє розчину зливають у ємність із хлористим сріблом і знову кип`ятять, у захищеному від світла місці 1.5-2 години, додаючи в розчин при необхідності дистильовану воду, наприкінці доводять розчин до об`єму 1 л.
в.
Рис. 4.8. Закінчення
Реакції, що відбуваються при кип`ятінні:.
2Agcl + K
[Fe(CN
)l = K.,[Ag(CN
)j + Feck Fecb + H
0 + Na
CO, - Fe(OH)
+ 2Nacl - C0
. 2Fe(OH)
+l/20
H
0 = 2Fe(OH)
. коричневий осад, Що утворювався, гідрату окиси заліза (III) видаляють, отфильтровав >лектролит через фільтрувальний папір
Для одержання більш блискучого покриття в електроліт уводять сірчанокислий калій і тиомочевину. Застосування зазначених добавок дозволяє проводити процес сріблення при щільності струму 0,4-0.6 А/дм
Сполука іншого електроліту сріблення:.
Азотнокисле срібло Agno.,................................................10-15 г. л.
Железисто-синеродистий калій ДО
[ Fe(CN)
,]............................40-200 і/л.
Сода кальцинована Na
CO
.............................................10-40 г.т.
Щільність струму...............................................................1-1,5 А/дм".
Температура електроліту.......................................................25-60 З.
Анодом є нержавіюча сталь. При роботі таким анодом необхідно періодично коректувати електроліт на зміст срібла
Готування електроліту. Для готування азотнокислого срібла спочатку расіворяюі срібло в азотній кислоті. Потім розчин Agno.? нейтралізують за допомогою соди (Na.-CO-J до припинення виділення пухирців вуглекислого газу. Розчин жовтої кров`яної солі K..j[Fe(CN)„] і соди зливають разом і нагрівають до 70-80С. У цей розігрітий розчин вливають розчин Agno; і кип`ятять у захищеному від світла місці протягом 5 годин. Після відстою електроліт отфильтровиваю! для видалення опадів гідрату окиси заліза Fe(OH);. Цей електроліт можна застосовувати для сріблення виробів без попереднього амальгамування