Родирование

Родирование

Завдяки високому коефіцієнту відбиття й високої твердості родій застосовують для гальванічного покриття виробів зі сплавів золота й срібла (мал.4.9). Електролітичне покриття родієм надає ювелірним виробам із вставками з діаманта незвичайно гарний зовнішній вигляд (мал.4.10).
Рис. 4.10
Найбільше застосування одержали сірчанокислі й фосфорнокислі електроліти родирования З ернокислий електроліт має наступна сполука:.
Родій (у перерахуванні на метал)....................................2-3. і.
Сірчана кислота................................................. 30-40. мл.
Щільність струму.................................................1-3. А/дм".
Температура....................................................291-298. УВОДИТИ, УВЕСТИ ДО ЛАДУ.
Анода - платинова пластина
Рис. 4.9.
Готування електроліту родирования. Для готування електроліту спочатку одержують розчин тре.ххлористого родію, потім із цього розчину осаджують гідрат окису родію з наступним розчиненням його в сарною кислоті
Сіль родію, необхідну для одержання електроліту, неможливо одержати в цехових умовах. Електроліти родирования можна купити в спеціалізованих магазинах, що торгують ювелірним устаткуванням. Зміст родію в електроліті й методи готування його зазначене винструкциях.
Для запобігання електроліту від забруднення бажане при родировании застосовувати скляні ванни. У якості анода використовують пластинки металевого родію, платини або ірафитовие пластинки
Фосфат родію (у перерахуванні на метал).
Ортофосфорна кислота...................
Температура електроліту.................
Щільність струму..............................
Великий вплив на якість покриття й на блиск виявляє підготовка виробу перед родированием. Виробу перед родированием необхідно пополірувати до шорсткості поверхні не нижче 10-го класу. Після полірування треба провести ретельне знежирення. Знежирення виробів можна провести за схемою:.
1) очищення виробів від полірувальних паст за допомогою органічних розчинників (бензин, ацетон), потім у лужних розчинах;.
2) очищення виробів в ультразвуковій ванні при температурі 50-70°С у миючому розчині протягом 3-5 хв, потім промивання в гарячій воді;.
3) знежирення електрохімічне або хімічне;.
4) промивання спочатку в гарячій воді потім у холодній дистильованій воді;.
5) родирование у ванні протягом 3-5 хв;
...........2 г/л.
......20-30 г/л.
.......18-20°З.
0.3-0.5 Л/дм
: