Плавка мідних сплавів

Плавка мідних сплавів

Бронзу й інші мідні сплави при литті по виплавлюваних моделях плавлять в індукційних або дугових електропечах малої ємності
Нагрівання печі й плавка металу в дугових електропечах проводяться тепловипромінюванням від незалежної електричної дуги, що виникає між двома горизонтально розташованими графітовими електродами. Корпус печі звичайно циліндричний з горизонтальною віссю. По осі розміщені електроди, до яких підведений постійний струм. Печі виконують поворотними навколо горизонтальної осі, що зручно як для зливу розплаву, так і для швидкого нагрівання його при плавці завдяки погойдуванню ванни й контакту розплаву з нагрітими стінками футеровки.
Перед плавкою пекти ретельно очищають і нагрівають електричною дугою до 800 °С. Потім у неї завантажують дрібне деревне вугілля, застосовуваний у якості покривного флюсу, що охороняє розплав від окиснення. Вугілля попередньо просушують і прожарюють при температурі 600 °С. Спочатку в піч завантажують вихідну мідь, розплавляють її й раскисляют фосфористою міддю, уводячи половину навішення раскислителя. Потім завантажують повернення (літники, браковані деталі, стружку й сплески, лом), а також лігатуру. Після розплавлювання всієї шихти підігрівають розплав до 1130—1190°С и знову раскисляют фосфористою міддю, уводячи половину частини, що залишився, навішення. Потім уводять злегка підігріті ( до 120—150 °С) легуючі компоненти: цинк, олово, свинець і ін. Після введення кожного з них розплав ретельно перемішують і знову підігрівають до 1130—1190°С. Готовий розплав підігрівають до температури 1180—1230 °С, витримують у печі 5—8 хв, снимаютшлак і розливають. У разливочних ковшах розплав знову раскисляют, уводячи частину, що залишився, навішення фосфористої міді
Фосфористу мідь для розкислення дають із урахуванням припустимого змісту фосфору в сплаві: для фосфористий^-фосфористих-фосфористі-олов`яно-фосфористих бронз із розрахунку 0,1 % Р, для олов`яних бронз, що не містять фосфору, 0,04-0,05 % Р и для алюмінієвих бронз 0,01-0,02 % Р.
При плавці алюмінієвих бронз у дуговій печі не можна допускати перегрів розплаву вище 1200 С. Щоб уникнути окиснення й підвищеного вигару алюмінієві бронзи плавлять під шаром флюсу, що полягає з битого скла, бури, деревного вугілля, кріоліту й суміші солей (15 % фтористого натрію й 85 % хлористого натрію). Крім того, розплав алюмінієвих бронз можна рафінувати введенням хлористого марганцю ( до 0,4 %) або продувкою хлором
Крім дугових печей для плавки бронз і латуней застосовують індукційні печі підвищеної частоти, такі ж, як і для плавки стали. У цьому випадку в усередину індуктора в більшості випадків установлюють графітовий тигель, у якому й роблять плавку. Можна застосовувати індукційні електропечі промислової частоти із залізним сердечником ИЛО-0,75 (мал. 7.15), призначені для плавки латуней і інших мідних сплавів. Корисна ємність такої печі 750 кг металу. Принцип .роботи й конструкція електропечей ИЛО-0,75 ті ж, що й у печей ИА-05. Відрізняються вони меншим пусковим періодом (не більш 5 доби) і більшою стійкістю футеровки (більш 8000 плавок).