ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ

ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ

Алюмінієві виливки звичайно очищають механічним способом, що полегшує завдяки відсутності хімічного пригару. Однак в окремих випадках при дуже складних виливках таке очищення неефективне й доводиться використовувати хімічні способи. Однйм зі способів, запропонованим К. С. Ковалдовим і К. А. Борисовим, є очищення в 30—50 %-ном водяному розчині бифторида калію. Виливки по черзі поринають у холодний і гарячий розчини
Згідно [60] алюмінієві виливки можио очищати в розплаві збезводненого лугу. При 400—550 °С такий розплав практично не взаємодіє з алюмінієм. Його втрати при вищелачиваний становлять 0,4 %. Однак під час взаємодії луги із кремнеземом оболонки виділяється вода й тоді відбувається активне розчинення алюмінію:
Для нейтралізації води в розплав уводять буру або цинк (останній переважніше), який значно знижує розчинення алюмінію. Після вищелачивания слід ретельно промити виливка. Рекомендується наступний режим очищення. Виливка занурюють у розплав, що полягає з Naoh з 0,5 % Zn, при 500 °С на 20 хв. Потім виливка прохолоджують 2 хв на повітрі й промивають 15—20 з в 3 %-ном розчині біхромату калію. Далі йде обробка в 16 %-ном розчині HN0
(5 хв), в 5 %-ном киплячому розчині біхромату калію (20 хв). Завершується очищення промиванням у холодній воді й сущкой при 150 °З.
Фірма Daulton Industrial Products Ltd (Англія) при необхідності хімічного очищення алюмінієвих сплавів виготовляє форму зі сполучним з фосфату кальцію з наступним розчиненням у розведеному розчині соляної кислоти