Світло й дорогоцінне камені Відбиття й переломлення

Світло й дорогоцінне камені Відбиття й переломлення

Взаємодія світла з матеріалом дорогоцінного каменю - от що в першу чергу визначає огранювання, колір і кінцева якість обробленого матеріалу. Коли світло попадає на поверхню каменю, якась його частина відбивається, а якась -проникає усередину каменю
Взаємодія світла з поверхнею визначається законами фізики. Закон, що визначає поведінка відбитого світла, говорить, що кут падіння ( тобто кут, під яким світло падає на поверхню, обмірюваний від нормалі до неї) рівняється куту відбиття (також обмірюваному щодо нормалі). Промінь при цьому залишається в тієї ж самій площині. Світло відбивається як від зовнішніх, так і від внутрішніх поверхонь матеріалу
.
При проникненні в камінь світло випробовує ще й так зване "переломлення". Переломлення - ця зміна напрямку променя світла, що відбувається при зміні його швидкості, коли світло переходить із одного середовища в іншу. Така зміна не проявляється, якщо промінь падає перпендикулярно поверхні. Переломлення спостерігається при проникненні світла в камінь і при виході з нього. Промінь, що проникає в камінь, відхиляється в напрямку до нормалі. Промінь, що виходить із каменю, відхиляється по напрямкові від нормалі. Ступінь відхилення для кожного каменю своя. Переломлення виражається відношенням швидкості світла в повітрі до швидкості світла в камені. Це відношення називається показником переломлення й використовується в діагностичних цілях для визначення каменів