"Нікелеве срібло” і нікелеві сплави

"Нікелеве срібло” і нікелеві сплави

B англомовної традиції нікелеве срібло” (Nickel Silver) звичайно являє собою сплав нікелю, міді й цинку. Загальноприйняте, що “нікелеве срібло” не містить срібла. Але в широкому змісті із цього правила могут.бути виключення. Є безліч інших сплавів, також називаних "нікелеве срібло". "Німецьке срібло" (German Silver), "колорадське срібло" (Colorado Silver), "китайське срібло" (Chinese Silver), "мексиканське срібло" (Mexican Silver), "сильвероид" (Silveroid), "аргентоид" (Argentoid),.
"наволин" (Navoline), "нікелін" (Nickeline) - усі ці терміни ставляться до медноникелевим сплавам. Стародавній китайський сплав "Paktong" близький по сполуці до сучасного нікелевого срібла
“Нікелеве срібло” застосовують як недорогий замінник срібла й часто покривають сріблом, якщо з нього виготовляють посуд. Воно міцно, пластично й стійко до окиснення. “Нікелеве срібло” має сірувато-жовтий колір, через що виглядає трохи більш тьмяним, чому срібло
Нікелеве срібло й нікелеві сплави
Сполука й температура плавлення
Наведений процентний вміст
Нікель
Мідь
Олово
Срібло
Цинк
Хром
Т емпература плавлення
Загальноприйнята назва
Ni
Си
Sn
Ag
Zn
Сг
°F
°З
Nickel Silver (нікелеве срібло)
20
60
20
1959
1071
Nickel Silver Alloy А (нікелеве срібло А)
33
62
5
1960
1071
Nickel Alloy #752* (нікелевий сплав 752)
18
65
17
2030
1110
German Silver* (німецьке срібло)
20
46
34
Chinese Silver* (китайське срібло)
13
65
20
2
Colorado Silver* (колорадське срібло)
25
57
18
Монетний нікель (США)
25
75
2201
1204
Ніхром
80
20
2550
1400
Monel Metal (монель-метал)
67
30
Небагато заліза, вуглецю, марганцю, кремнію й сірки
2370
1300