РИНОК ПЛАТИНИ Й ПАЛЛАДІЯ

РИНОК ПЛАТИНИ Й ПАЛЛАДІЯ

Росія нагромадила колосальні запаси платини й палладія й протягом 5 останніх років постійно збільшує об`єми експорту. Ринку таких металів у Латвії ні, як немає й потреби в них. У свій час на Рафе вживали спроби налагодити виробництво їй -трализаторов вихлопних газів для автомобілів, де в якості каталізатора застосовується платина. Але гримнула перешикуй ка й усі ці благі починання канули влету.
Росія забезпечує понад 73% усіх світових запасів палладія, але в результаті незбалансованого експорту й застосування демпінгових цін сприяє тільки порушенню балансу попиту. Поставки платини з Росії становили більш 21% світового попиту. В 1995 р. постачальники з Росії згодні були продавати платину за ціною 400 доларів США за унцію, хоча все розраховували, що ціни стримаються на рівні 415-420 доларів за унцію. В 1997 р. слід очікувати далекої шего зниження цін на ці метали (див.табл.).
Світовий баланс платини й палладія (тис тройских унцій)
Запаси
Південна
Африка
1994 р.
Пла- П тину ла.
3,155
[червоний-.
дий.
1,430
199.
Пла.
тину
3,350
5 г.
Упав
ладий.
1,645
199.
Пла.
тину
3,435
6 г.
Упав
ладий.
1,640
Росія
1,020
3,300
1,250
4,100
1,125
4,500
Намібія
0,360
0,510
0,335
0,575
0,350
0,645
Переробка
0,320
0,080
0,360
0,090
0,400
0,110
Усього
4,855
5,380
5,295
6,410
5,310
6,895
Надлишки
0,015
0,235
0,175
0,210
0,080
0,065
Споживання
Автомобільна
промишленност
ь 1,915
1,125
2,015
1,715
2,070
2,340
Ювелірна
промишленност
ь 1,720
-
1,800
-
1,840
-
Електронна
промишленност
ь —
2,230
-
2,650
-
2,600
Інші
галузі
промишленнос
і 0,810
0,505
0,960
0,535
1,020
0,550
Стоматологія
1,265
-
1,300
-
1,340
-
Інвестиції
0,395
-
0,345
-
0,300
-
Усього:
4,840
5,125
5,120
6,200
5,230
6,830
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІКИ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ Й МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Латвія практично бідна мінеральними ресурсами. На її території поки не виявлені ні кам`яний утоль, ні залізна руда. Нафта, щоправда, виявлена на стику границь Латвії з Литвою, але її промислові запаси ще не відомі. Отже, най ти своє місце в економічному освоєнні мінеральних ресурсів можна тільки використовуючи інтереси східного сусіда. Наприклад, використовуючи Инчукалнское газосховище, яке здатне вмістити в себе три річні об`єми, необхідні до для Латвії. Ця година воно використовується, природно, для постачання Латвії газом і для накрутки подорожчання. Россий ский газ надходить по газопроводу з Новгородської області по одній ціні, накачується в Ин-чукалнсе, потім опуда через Естонію надходить у Санкт-Петербург, але вже подругою ціні, природно, дорожеддя самої Росії
Поданим Роскомгеологии Росії загальна потенційна цінність розвіданих запасів корисних копалин оцінюється в 28 560 млрд. USD, у тому числі: газ - 9 190 млрд. USD, або 32,2%, нафта й конденсат
- 4 481 млрд. USD, або 23,3%, чорні метали - 1 962 млрд. USD, або 15,7%, кольорові або рідкі метали - 1 807 млрд. USD, або 14,7%, благородні метали й алмази - 272 млрд. USD, або 6,3%, інші корисні копалини - 4 193 млрд. USD, уран - 4 млрд. USD, вугілля й сланці - 6 651 млрд. USD.
По оцінці Роскомгеологии нафта й конденсат на існуючих промислах з високоефективним видобутком може тривати ще років 5-7. Якщо за цей час не будуть розвідані й підготовлені нові родовища, наслідки для економіки можуть бути самими жалюгідними. Геологи називають Східний Сибір і далекосхідні шельфи берегів Росії як потенційні ареали нових мінеральних джерел. Для економіки Латвії могло бути розумним і економічно доцільним виділити перші п`ять груп самими пріоритетними й важливими ддя своєї митної політики шляхом мінімального оподатковування й надання пільг у сфері трансферту через свою територію. Крім усього іншого для створення стратегічного резерву мінеральних ресурсів Росії будуть необхідні більші фінансові кошти, рафінувати їх через свою територію й свої банки - це зміст і ціль економічних і правових перетворень Влатвии.
Класифікація стратегічних видів мінеральної сировини по них ресурсним потенціалам
( З інформаційного запису до засідання комісії уряду по оперативних питаннях Росії).
1 група: СВМС, по яких забезпеченість промисловості висока: добувні підприємства на тривалий період забезпечені високоякісними, конкурентними на світовому ринку запасами, є фонд підготовлених резервних родовищ, прогнозований потенціал надійний : газ, алмази, нікель, платина, бериллий .
2 група: СВМС, по яких може бути забезпечений існуючий рівень високоефективного видобутку тільки на ближай шую перспективу (5-7 років), є резерв підготовлених об`єктів, підстава вимагає великих інвестицій, прогнозований потенціал гарний або задовільний: нафта, золото, мідь, свинець, сурма, ніобій, германій, реній, літій, редкоземи.
3 група: СВМС, по яких немає запасів високоякісних, конкурентоспроможних руд, потрібне застосування складних, недостатньо відпрацьованих у промислових масштабах технологій збагачення руд, підготовлені невеликі родовища (резервні) з гарними або задовільними якостями сировини, однак їх освоєння вимагає інвестицій . Прогнозований потенціал задовільні ш або обмежений, необхідні частковий імпорт сировини: боксити, молібден, вольфрам, титан, цирконій .
4 група: СВМС, гостродефіцитні в Росії. Їхні запаси досить обмежені або практично відсутні. Відсутні подготовленни 1е до освоєння великі конкурентоспроможні родовища, реалізація прогнозованого потенціалу вимагає проведення значні до об`ємів геологорозвідувальних роботі можливістю вирішення проблем сировинної забезпеченості тільки через 5-12 років. Необхідні довгострокові угоди по імпорту: уран, марганець, хром, кварцова сировина
Висновки: якщо по 1-й групі Росія може переважати на світовому ринку й продавати цю мінеральну сировину майже за демпінговими цінами, то продаж Росією 4-й групи сировини небажана, навпаки, інтереси економіки вимагають, щоб цю групу сировини Росія здобувала б при кожному зручному випадку
Продавати можна те, чим володієш багато або досить. На ці дефіцитні вцци сировини слід укласти довгострокові закупівельні договори, не дожцдаясь, поки ціна на світовому ринку підніметься
Інформація до міркування
Німецька фірма "Зеттл" орієнтована на виробництво недорогих виробів масового попиту. В 1993 р. поставила в Росію виробів більш ніж на 1,5 млн. доларів США.
• Біля міста Кизила на Уралі є печера, де у своєрідних кліматичних 800-метрових лабіринтах утворюються жовтуваті камінчики правильної форми, так званий печерні перли, тому що по хімічному складу він практично не відрізняється від того, який народжується в море усередині стулок раковин. Розшифрувати природу даного явища наука поки не може
# Італійська фірма "Роберта Джей чи" - одна із кращих у світі по емалі художньої . Фірма випускає вироби масового попиту