Вимір показників переломлення

Вимір показників переломлення

Існує кілька методів виміру показників переломлення. Найчастіше застосовується метод, заснований на дуже простій залежності? між відношенням показників переломлення двох контактуючих середовищ і кутом повного внутрішнього відбиття; використання атого методу обмежене, однак, тем діапазоном, який визначений показником переломлення постійного середовища. Відповідні інструменти називаються рефрактометрами. Деякі конструкції рефрактометрів дозволяють безпосередньо зчитувати значення показників переломлення. В інших виміряється угод водного внутрішнього відбиття, а величина відповідного показника переломлення визначається розрахунками (або графічно, за допомогою номограми). Крім методів, заснованих на законі повного внутрішнього відбиття, у цій главі описуються й деякі інші приймання, причому відзначаються їхні особливі переваги й недоліки

Вимір показників переломлення

Існує кілька методів виміру показників переломлення. Найчастіше застосовується метод, заснований на дуже простій залежності? між відношенням показників переломлення двох контактуючих середовищ і кутом повного внутрішнього відбиття; використання атого методу обмежене, однак, тем діапазоном, який визначений показником переломлення постійного середовища. Відповідні інструменти називаються рефрактометрами. Деякі конструкції рефрактометрів дозволяють безпосередньо зчитувати значення показників переломлення. В інших виміряється угод водного внутрішнього відбиття, а величина відповідного показника переломлення визначається розрахунками (або графічно, за допомогою номограми). Крім методів, заснованих на законі повного внутрішнього відбиття, у цій главі описуються й деякі інші приймання, причому відзначаються їхні особливі переваги й недоліки