Хімічний склад

Хімічний склад

Самородні елементи
Алмаз
G
Галогепид и
Флюорит
Caf
2
Сульфіду
Марказит
Fes
a
Пірит
Fes
2
Цинкова обманка
Zns
Окисли
Анатаз
Ti0
2
Брукит
Ti0
2
Гематит
Fe
2
O
s
• Каситерит
Sn0
2
Кварц
Si0
2
Корунд
ai
2
o
s
Оиал
Si0
2
+reh
a
0
Периклаз
Mgo
Рутил
Ti0
2
Таффежг
Mgbeal
4
0„
Халцедон
Sio,
Хризоберил
Bealjjo
Цинкит
Zno
Шпінель
Mgal
2
0
4
Карбонатк
Азурит
Cu
3
(0H)
2
(C0
3
)
2
Кальцит
Cac0
3
Малахіт
Cu
2
(OH)
2
CO,j
Родохрозит
Mnc0
3
Смітсоніт
Znco,
Стихтит
Mg
6
Cr
2
(0H)
ie
C0
3
.4H
2
0
Силікати
Аксинит
(Ca, Mn, Fe)
3
Al
2
B0
3
(Si
4
0j;
2
)0H
Андалузит
Al
2
Si0
5
Апофиллит
Kfca
4
(Si
8
O
20
)-8H
2
O
Бенитоит
Batisi
3
0
9
Берилл
Be
3
Al
2
Si
e
Oi
8
Виллемит
Zn
2
Si0
4
Гемиморфлт
Zn
4
(0H)Si
2
0
7
*H
2
0
Група гранатів
Альмандин
F e
3
Al
2
(Si0
4
)
3
Авдрадит
Ca
3
Fi
2
(Si0
4
)
3
Гроссуляр
Ca
3
Ain (Si0
4
)j
Піроп
Mg
3
Al
2
(Si0
4
)
a
Снессартин
Mn
3
Al
2
(Si0
4
)
3
Уваровит
Ca
3
Cr
2
(Si0
4
)
3
Данбурит
Cab
2
(Si0
4
)
2
Датолит
Cabsi0
4
(OH)
Дионсид
Camg(Si0
3
)
2
Диоптаз
H
2
Cusi0
4
Дюмортьерит
Складний алюмінієвий боросиликаг
Жадеит
Naal(Sio
s
)
2
Идокраз (везувіан)
Складний кальцієвий алюмосилікат з домішкою магнію й заліза
Кіаніт
Al
2
Si0
5
Кордиерит
(Mg, Fe)
2
Al
4
Si
5
0
18
Корнеруцин
Mgal
2
Sio
e
Нефрит
Са
2
(Mg, Fe)
5
(OH)
2
(Si
4
O
u
)
2
Олівін
(Mg, Fe)
2
Si0
4
Група польових шпатів
Альбіт
Naalsi
3
0
8
Анортит
Caal
2
Si
2
0
8
Мікроклін
Kalsi
3
0
8
Ортоклаз
Kalsigog
Поллуцит
H
2
Cs
4
Al
4
(Si03)
9
Пренит
H
2
Ca
2
Al
2
(Si0
4
)
3
Псевдофит
Mg
5
(0H)
6
Al
2
Si
3
0
li;
H
2
0
Пумпеллиит
Ca
4
(Al, Fe, Mg)esi
e
0
23
(OH)
3
*2H
2
0
Родоніт
Mnsi0
3
Сепиолит(морська пінка)
H
4
Mg
2
Si
3
Oi„
Група скаполіту Мариалит
Na
4
.Cl(Al
3
Si
9
0
24
)
Мейонит
Ca
6
(S0
4
, C0
3
) (Al
0
Si
e
O
24
]|
Серпентин
Mg
3
Si
3
0
5
(OH)
4
:Сингалит
Mg(Al, Fe)B0
4
Група содаліту Гаюин
(Na, Ca)
4
_
8
[Al
e
Si
e
0
24
](S0
4
, S)
]:
_
a
Нозеан •
xnajaljsieojso,
Содаліт
Na
8
[Al
G
Si
e
0
24
]Cl
2
Сподумен
Lial(Si0
3
)
2
Ставроліт
(Fe, Mg)
2
(Al, Fe)
9
0
e
[Si0
4
]
4
(0,0H)
2
Стеатит
Mg
6
Si
8
O
20
(OH)
4
Сфен
Catisi0
5
Томсонит
Naca
2
[(Al, Si)
5
O
i0
]
2
-6H
2
0
Топаз
A1
2
(F, 0H)
2
Si0
4
Тугтупит
Na
8
Al
2
Be
2
Si
8
0
24
(Cl, S)
2
Турмалін
Складний боросиликат
Фенакіт
Nar
3
Al
6
B
3
Si
e
0
27
(OH)
4
Be„Si0
4
Фіброліт
Al
2
Si0
5
Хлорастролит
Див. Пумпеллиит
Хризоколла
Сибюз+гензо
Циркон
Zrsi0
4
Цоизит
Ca
2
Al • A1
2
0 -0H[Si
2
0
7
][Si0
4
]
Євклаз
Be (Al, 0H)Si0
4
Єканит
(Th, U) (Ca, F, Pb)
2
Si
8
O
20
Єнстатит
(Mg, Fe)Si0
3
Епідот
Ca
2
Al
3
Si
3
0
12
(0H)
Фосфати, борату, сульфа
ти
Амблигонит
Lial(F, 0H)P0
4
Апатит
Ca
4
(Caf) (P0
4
)
3
Бериллонит
Nabep0
4
Бірюза
Cual
e
(P0
4
)
4
(0H)
8
-5H
2
0
Бразилианит
Naal
3
(OH)
4
(P0
4
)
2
Вардит
Na
4
Caalj
2
(P0
4
)
8
(OH)
18
-6H
2
0
Варисцит
Alp0
4
-2H
2
0
Гамбергит
Be
2
(0H)B0
3
Гіпс
Cas0
4
-2H
2
0
Лазулит
Feal
2
(OH)
2
(P0
4
)
2
Родицит
KA1
2
B
3
0
8
Сингалит
Mgalb0
4
Кубічна
Алмаз, гаюин, гранат, нозеан, пірит, поллуцит, родицит, содаліт, цинкова обманка, флюорит
Тетрагональна
Анатаз, апофиллит, вардит, идокраз, каситерит, рутил, скаполіт, тугий-тупить, циркон (іноді метамиктний), єканит (метамиктний, поки не піддадуть термічній обробці),.
Гексагональна
Апатит, берилл, бенитоит (морфологічно тригональний), пейниг, таффеит, цинкит,.
Тригональна
Виллемит, гематит, диоптаз, кальцит, кварц, корунд, родохрозит, смітсоніт, стихтит, турмалін, фенакіт
Ромбічна
Андалузит, брукит, гамбергит, гемиморфит, данбурит, дюмортьерит, кордиерит, корнерупин, марказит, олівін, пренит, сингалит, ставроліт, томсонит, топаз, фіброліт, хризоберил, цоизит, єнстатит.
Моноклінна
Азурит, бериллонит, бразилианит, гіпс, датолит, диопсид, жадеит, малахіт, нефрит, ортоклаз, сфен, євклаз, епідот,.
Триклинна
Амблигонит, кіаніт, мікроклін, плагіоклаз, родоніт
Дрібнокристалічні агрегати
Азурит, бірюза, вардит, варисцит, дюмортьерит, жадеит, перли, корали, лазулит, ляпіс-лазур, малахіт, нефрит, родоніт, сепиолит (морська пінка), серпентин, содаліт, стеатит, халцедон, хлорастролит, хризоколла.
Аморфні
Гагат, кварцове скло, обсидіан, опал, тектит, циркон (метамиктний), єканит (метамиктний).