Основні поняття гальванотехніки

Основні поняття гальванотехніки

Додання ювелірним виробам декоративної обробки, зашита виробів від корозії здійснюється звичайно за допомогою покриття їх благородними металами. Захисні покриття із благородних металів суттєво поліпшують декоративні гідності виробів зі сплавів дорогоцінних металів, наприклад, при родировании виробів із брильянтових вставок, золоченні срібних виробів, оксидуванні й інших
Захисні гальванічні покриття одержують за допомогою осадження металів з розчинів солей під дією електричного струму
3акони Фарадея
У начате XIX століття свій внесок в електрохімію вносить М. Фарадей. Він уперше вводить поняття електроліт, електроліз, електрод, анод, катод, ион. аніон, катіон, що стали потім основними науковими термінами гальванотехніки. Гальванотехніка заснована на законах Фарадея
1-й закон. Вагова кількість речовини, що виділився на катоді або растворившеюся на аноді, прямо пропорційно кількості минулого через розчин електрики
2-й закон. При пропущенні однакової кількості електрики через розчини різних електролітів кількість кожного з речовин, що виділилися, пропорційно їх хімічним еквівалентам
Кількість електрики дорівнює добутку сили струму на час і виражається числом клонів (1 кулон~ 1 ампер* 1 секунд) або ампер-годин
Закони Фарадея виражаються формулою
.i=k*I*t,.
де м-м- маса речовини, обложеного на катоді, г; 1 - сила струму. A; t - час, год; до - електрохімічний еквівалент
Кількість речовини, яка виділяється на електроді при проходженні через електроліт одного кулона або однієї ампер-години електрики, називається електрохімічним еквівалентом
У табл. 1.1 наведені електрохімічні еквіваленти для деяких металів
Таблиця 1.
Хімічний елемент
k.
г/(А.хв)
к. г/(А.год
Zn
0,0203
1.2Ю5
Си
0.0198
1.18558
Ni
0,0182
1,0947
Ag
0.0671
4.0245
Чи
0.1226
7.3567