Основні параметри електролізу

1.2. Основні параметри електролізу

Основними параметрами, що характеризують процес електролізу, є сила струму, плотност ь струму, вихід по струму, напруга на ванні (табл. 1.2).
Сила струму являє собою відношення прикладеного напруги до опору ванни й виражається в амперах (А). 1А= 1 вольт/10м =1 В/10м:.
I = U/R,.
Щільність струму являє собою відношення сили струму до площі електрода, що перебуває в електроліті . виражається в А/дм2 або А/див2. Електроліти - хімічні речовини, водяні розчини яких проводять електричний струм

1.2. Основні параметри електролізу

Основними параметрами, що характеризують процес електролізу, є сила струму, плотност ь струму, вихід по струму, напруга на ванні (табл. 1.2).
Сила струму являє собою відношення прикладеного напруги до опору ванни й виражається в амперах (А). 1А= 1 вольт/10м =1 В/10м:.
I = U/R,.
Щільність струму являє собою відношення сили струму до площі електрода, що перебуває в електроліті . виражається в А/дм2 або А/див2. Електроліти - хімічні речовини, водяні розчини яких проводять електричний струм
Якщо виріб, що покривається, має сумарну поверхню, рівну 40 дм
. а через ванну протікає струм в 120А, те щільність струму становить ЗА/дм
. Сила струму в гальванічній ванні дорівнює щільності струму (1
), помноженої на сумарну поверхні деталей (S), одночасно завантажених у ванну:.
1 = Iks.
Для розрахунків сили струму у ванні необхідно знати площа виробів, що покриваються, і щільності струму, необхідної ля одержання покриття
Найбільша можлива площа виробу, що покривається, визначається по формулі
S ~ I / 1 до ■).
Наприклад, щільність катодного струму у ванні для золочення I
- 0,8А/дм
. можлива сила струму випрямляча I = 2А. Найбільша площа виробу, що покривається, буде рівна
S = I / 1 до = 2/0.8 - 2.5дм
По площі виробу, що покривається, обчислюють щільність струму. Якщо при гальванічному покритті застосувати високі щільності струму (вище розрахованого), то процес прискорюється. Але при цьому на покритті будуть утворюватися більші кристали, воно буде пухким і пористим. Таке покриття має погане зчеплення з металом і може відшаровуватися
Вихід по струму. У гальванотехнике значення виходу по струму визначається відношенням кількості металу, обложеного на катоді (катодний вихід по струму) або, що розчинився на аноді (анодний вихід по струму), до кількості металу, розрахованому за законом Фарадея:.
.
де q
.- кількість електрики, теоретично розраховане ( за законом Фарадея); q, - кількість електрики, що практично витрачаються на одиницю продукту: м
- кількість речовини, що фактично виділилися на електроді; м
_- кількість речовини теоретично рассчи танное.
Відзначимо, що маса (у грамах) 1мкм металевого покриття, нанесеного на поверхню !Г. чисельно дорівнює щільності даного металу, г/см. Наприклад, для покриття 1 м" поверхні 1 мкм шаром золота, щільністю 19,3г/см потрібно 19,Згзолота.
Напруга у ванні обчислюється по формулі
U = (l+p) [q>, + q>K + U+a)IR].
де р - коєффициент.враховуючий втрати на контактах деталей, що покриваються: порівн
, ф
потенціали анода й катода відповідно. В; а - коефіцієнт, що враховує втрати напруги у ванні за рахунок газонаполнения; I - сила струму у ванні. A; R - опір електроліту. Ом
Таблиця 1.2.
Електроліт I Щільність струму А/дм
2
і Потенціал, У й R.Om j Коефіцієнти
!
і !
і.
ДО 1а
Фа
фк
a j
р
Сріблення:.
ціаністий ; радонисто-.
I.
синеродистим
0.5 0,5
0.5 0,5
-0,7 -0.6
Ю.1 -0.8
0,05 0,17
0.01 0,01.
і й
0.2 0.02
1 Золочення:.
ціаністий лимоннокислий
0,3 0,2
0,3 0.3
-1,4 -0,9
+0,08 + 1,00
0.06
; 1.
0,10 і.
і
0,05
1.3.