Готування розчинів для гальванічних ванн

Готування розчинів для гальванічних ванн

У рецептурі гальванічних ванн приводиться зміст їх компонентів у грамах на літр. Наприклад, 150 г/л хромового ангідриду позначає, що в I л розчину втримується 150 г ангідриду. Але це не означає, що в 1л води додають 150 г хромового ангідриду, тому що отриманий розчин за обсягом буде більше, чим 1 л. Щоб одержати розчин 150 г/л хромового ангідриду, треба в 700 мол води розчинити 150 г хромового ангідриду, потім об`єм довести до 1 л.
Для одержання 500 л ванни, що містить 280 г/л хромового ангідриду, вливають близько 300 л води й додають 140 кг хромового ангідриду. Після ретельного перемішування ( для розчинення введеного речовини) у ванну доливають води до об`єму 500 л.
Іноді сполука електроліту задається у вигляді об`ємних відносин. Наприклад, об`ємне відношення однієї рідини до іншої задане як 1:3. Це означає, що на 1 л першій рідині необхідно побрати 3 л іншої рідини
Часто сполука електроліту виражають у масових або об`ємних відсотках: наприклад. 2%-ний розчин борної кислоти означає, що в 100 г розчину втримується 2 г борної кислоти - це масова концентрація
Перерахування концентрації Р, вираженої в %. на кількість грамів у літрі З,, проводиться по формулі
[•де d - щільність, г/см
Для готування розчинів кислот із заданим процентним вмістом зручно скористатися даними табл. 1.3.
Приклад 1. Маємо азотну кислоту щільністю 1,16 г/см треба приготувати 10%-нии розчин азотної кислоти. У табл. 1.3, для азотної кислоти знаходимо, що при процентному вмісті 9,26 щільність розчину буде 1,05 г/см Розбавляємо кислоту водою до щільності 1,05 г/см.
Приклад 2. Маємо 20%-ний розчин фосфорної кислоти, треба приготувати 30%-ний розчин фосфорної кислоти. Для цього додаємо концентровану фосфорну кислоту, наприклад, 40°оную із щільністю 1.25 г/см~ до одержання 30%-ний. За допомогою ареометра доводимо до відліку 1.18.
Таблиця 1.3
d.і7cm
соляний
азотної
Кін сарною
центрация ки.
фосфорної
слот, %.
плавикової
оцтової
- - .:■"! хромової !.
і
1.00
0,36
1,33
0.26
0,30
0.35
1,20
0.45
1,01
2,36
2,16
1,73
2.15
3,0
8,14
1.9
1,02
4,39
3,98
3,24
4,00
5,2
15,40
2,3
1,03
6.43
5.78
4,75
5.84
8,0
23.10
4,0
1.04
8.49
7,53
6,24
7,64
10,1
31,00
6.5
1,05
10,52
9,26
7,70
9,43
14,8
40,20
7,4
1.06
12,51
10.97
9.13
11,19
17,6
53.40
8,0 1
1,07
14,50
12.65
10,56
12,92
20,0
80,00
9,5 і
1.08
16,47
14.31
12,00
14,60
22,9
-
1 1,2
1.09
18,43
15,95
13.36
16.26
25,0
-
12.0 J
1.10
20,40
17,60
14,70
17,87
30.0
-
12.6 I
1,11
22,33
17,19
16,08
29,46
33.2
-
14,0
1.12
24,25
20.80
17,43
21,03
36.0
-
15,8 і
1.14
28.18
23,94
20,13
24,07
43,0
-
18,4
1.16
32.14
27,00
22,60
27.05
-
-
19.6 ;
1,17
34.20
28,50
24,00
28,51
-
-
т> Т, і -і й
1.18
36,23
30.00
25,20
30,00
-
-
23.1
1,19
38,32
31,47
26,50
31.35
-
-
23.8 і
1.20
-
32,94
27.70
32,75
_
24,0
1,25
-
40.58
33,82
39.40
30,0 і
1.30
48,42
39,70
45,88
-
34.5 І
1.40
67.00
50,50
57,54
-
-
44.0
1,45
-
79.43
55,45
62.98
-
-
46,2
1.50
-
96.73
60.17
68,10
-
-
50,0 j
1.60
-
-
69,09
77,60
-
-
64.5 :
1,70
-
77,63
86,38
_
-
65.2 !
1,80
-
-
87,70
94,57
-
J