Визначення площі поверхонь виробів

Визначення площі поверхонь виробів

Обчислення площі поверхонь виробів проводять визначенням розмірів деталей виробів за допомогою лінійки й штангенциркуля
Площі поверхні виробів, що мають прості форми геометричних тіл (циліндр, конус піраміда й. т. буд.) визначаються по відомих з математики формулах
Наприклад, для визначення площі поверхні чарки (мал. 1.1), умовно розбиваємо її на прості геометричні фігури. Після підрахунків площ поверхні фігур отримані величини складаємо: S=S
+S:-
-S3+S
-S5.
Поверхнями малих ділянок виробу зневажаємо. Ділянки виробів, що мають неправильні форми (мал. 1.2: 1.3). приблизно дорівнюємо до більш простих фігур прямому ольнику. конусу призмі і т. д.
Отриману величину площі поверхні виробу в мм" треба розділити на 10000, щоб одержати площу в дм
Рис. 1.1. Схема чарки й деталі чарки
Рис. 1.2.Площі плоских фігур
Рис. 1.3. Площі об`ємних фігур
1.4.