Кислотність розчинів

Кислотність розчинів

У водяних розчинах солі, кислоти й лугу розпадаються (диссоциируют) на заряджені частки-іони. Іони, що йдуть під впливом молекул розчинника (вода) до негативного електрода (катоду), називаються катіонами, до позитивного електрода (аноду) аніонами. Так. молекули сірчаної кислоти у водяному розчині розпадаються на позитивно заряджені іони водню (катіони) і негативно заряджені іони кислотною залишку (аніони).
lbso Д. 2ІТ - SO, .
Ступінь кислотності розчину визначається концентрацією в ньому водневих іонів, яку звичайно виражають кількістю грам-іонів на I л. Для зручності кислотність розчинів прийняте виражат ь так званою величиною рн. Чиста дистильована вода має нейтральне середовище й концентрація водневих іонів у ній, рівна Ю г іон/л, і відповідно рн ~ 7. Таким чином, величина рн розчину розраховується по формулі
РН= -Lg[H*],.
іде [HJ - концентрація у воді іонів водню ( моль-л). У всіх випадках при зниженні кислотності розчину величина рн зростає більш 7 і. навпаки, з підвищенням кислотності величина рн зменшується й стає менш 7.
Визначення величини рн розчинів найбільше просто здійснюється за допомогою індикаторних папірців, які являють собою фільтрувальний папір, просочену спеціальними речовинами, здатними змінювати своє фарбування залежно від ступеня кислотності розчину. На рис 1.7. показані значення рн для кислих і лужних розчинів
Рис. 1.5 Шкала зміни величини рн
кислі розчини лужні розчини
Т.
.
рн розчинів
Для визначення кислотності електролітів гальванічних ванн зручно гюльзоват; каторной папером. У табл. 1.4 представлені дані по зміні фарбування деяких инди залежності від рн рас творов.
_ __Таблиця 1.4
Індикатор
Область
Зміна кольору
зміни рн
у кислому середовищі
у лужному середовищі
а-динитрофенол (0,05процентний водяний розчин)
2,0-4,7
Безбарвний
Жовтий
Бромфеноловий синій (0.04процентний водяний розчин)
3.0-4.6
Желти й
Синій
Метилоранж (0.1 -процентний водяний розчин)
3.1 - 4.4
Червоний
Жовтий
Метиловий червоний (0,02процентний спиртової розчин)
4,2-6.3
Червоний
Жовтий
п-нітрофенол (0,01 процентний водяний розчин)
5,0-7,0
Безбарвний
Жовтий
Феноловий червоний (0,02процентний спиртової розчин)
6,8-8,4
Жовтий
Червоний
Тропеолин (0.01 -процентний водяний розчин)
7.6-8,9
Коричневий
Жовтий
Тимоловий синій (0,04процентний водяний розчин)
8,0-9,6
Жовтий
Синій
Фенолфталеин ( 1-процентний спиртової розчин)
8,3-10.5
Безбарвний
Червоний