Попередня обробка поверхні металу перед нанесенням покриття

Попередня обробка поверхні металу перед нанесенням покриття

Гальванічне покриття - це процес покриття одного металу іншим за допомогою осадження його з водяних розчинів солей під дією електричного струму. вироби, що покриваються, служать катодами, анодом - допоміжний електрод, підключений до позитивного полюса джерела струму
Гальванічна ванна складається з електроліту й занурених у неї електродів, через які проходить електричний струм від металевого провідника до електроліту (мал.2.1). Якщо через розчин (електроліт) пропустити ток. то позитивно заряджені іони металу будуть рухатися до катод) (негативно зарядженому електроду) і осаджуватися на ньому. Негативно заряджені іони до анода (позитивно заряджений електрод). У гальванічній ванні звичайно катодом служать виробу. а анодом - метал, яким необхідно покрити виробу
Рис.2.1. Схема гальванічної ванни: Р - реостат; Л - амперметр: V вольтметр; г ■ анод: - -- катод (виріб)
2.1. Процес осадження металу з електролітів
Принцип роботи гальванічної ванни з розчинними анодами полягає у віддачі іонів металу (анода) у розчин по рівнянню
Me —> Vie" ь пе.
Нерозчинний анод не передає в електроліт ніяких іонів, тобто при анодній реакції окиснення анод не розчиняється. На нерозчинних анодах відбувається анодне виділення кисню. У лужних електролітах виділення кисню проходить по рівнянню
40Н" --* 2Н
0 + ПРО:
4е,.
у кислих електролітах - по рівнянню:.
4Н;0 --» 4Н"~ ПРО; - 4е.
Анодні реакції окиснення на нерозчинних анодах можуть привести до зміни сполуки електроліту, яке має велике значення для роботи ванн