Ультразвукове очищення

Ультразвукове очищення

Ультразвукове очищення застосовується для видалення забруднень із важкодоступних порожнин. поглиблень і каналів невеликих розмірів, видалення забруднень у місцях закріплення каменів і самих каменів, а також прискореного видалення забруднень, від яких важко очистити поверхня звичайним розчинником
Принципова схема установки ультразвукового очищення виробів показана на мал. 2.14. Для проведення ультразвукового очищення виробів коливання відповідної частоти підводять до поверхні виробу, що очищається, зануреного у ванну. Устаткування, застосовуване при ультразвуковому очищенні, складається з наступних основних частин: ванни з розчинником для основного очищення (табл. 2.1); джерела ультразвуку з обладнанням для підведення коливань у робочу зону; ванни або душового обладнання для споласкивания виробів (табл. 2.2), що пройшли ультразвукове очищення
Таблиця 2.1.
Сполуки розчинів для відмивання пасти з петролатумом____
Найменування компонентів
Номера розчинів
1
1
3
4
5
6
7 ;
Зміст компонентів, г/л
Триєтаноламин
10
10
10
10
-
-
!
(СН
2
СН
2
ВІН)
3
2
2
1
7
-
-
-
Нітрат натрію
-
2
4
10
-
з
і
011-Ю
-
-
-
-
20
20
!
Мило олеиновонатриевое
!
-
-
-
-
-
30
Тринатрийфосфат (Na,PO.i)
.... .
:
Ультразвукові коливання в об`ємі ванни формують за допомогою перетворювача, вбудованого в її дно. Для очищення ювелірних виробів переважно застосовуються частоти 40-80 кі ц. Енергія ультразвуку приводить до кавітації рідини, що очищає, - утвору в рідині порожнеч, заповнених парою, газом або їх сумішшю (кавитационних пухирців). При цьому виникають тисячі дрібних кавитационних пухирців, при руйнуванні яких вивільняється механічна енергія достатня для видалення часток бруди
Тривалість ультразвукового очищення залежить від характеру забруднень, природи розчинника, потужності й частоти подводимих коливань, температури середовища й ряду інших факторів. У більшості випадків тривалість процесу коливається від 10-15 з до декількох хвилин
Таблиця 2.2.
Сполуки миючих розчинів
Номера розчинів
Найменування компонентів
t
2
3
4
5
6
7
Зміст компонентів, г/л
Їдкий натр (Na ВІН)
10
-
-
-
-
10
Вуглекислий натрій
30
-
30
40
5
40
70
(Na
2
C0
3
)
30
30
30
Тринатрийфосфат (Na,P0
4
)
3
3
3
j
ОП-7
1
Мило господарське
50
50
50
Азотистокислий натрій (Nano
:
)
3
3
Кремнекислий натрій (Na
:
Si03)