Слабокислие ванни

Слабокислие ванни

Слабокислие ванни не містять вільних ціанідів і тому вони менш нешкідливі. Для одержання твердих блискучих покриттів найбільше поширення одержали слабокислие електроліти з добавками кобальту або нікелю. Рекомендується наступна сполука злектролита:.
Кислота лимонна Ььсбнчотрьо..................................................30-40 г.т.
Калій дицианоаурат [Kaufcnh] (у перерахуванні на золото)...................... 8-Ю гл.
Калій лимоннокислий однозаміщений КРЬС.НЮ-ЬЬО.................30-40 г/л.
Нікель або кобальт сірчанокислий Coso
7H
Q....................................I-3 г/л.
Щільність струму....................................................................0.5-0.7 Л/дм".
Кислотність...........................................................................4.5-5.0рн.
Температура..................................................................................40 "З.
Анод -- платина або платинований титан
Готування електроліту. При готуванні цього електроліту в розчин лимонної кислоти вводять інші компоненти у вигляді розчинів. Лимонну кислоту розчиняють у дистильованій воді й уводять у неї лимоннокислий калій. Додаванням КІН поступово доводять значення рн до 4,5-5,0. у підучений розчин додають дицианоаурат калію й ванна золочення вважається готовою
Наступним кроком є готування добавок сірчанокислого кобальту або нікелю. Для цього розчиняють у дистильованій воді сульфат кобальту Coso
7H
0 або нікелю й уводячи й в основний розчин. Доводять рн розчину до 4.5-5.0 за допомогою лимонної кислоти або едкою калію