КОЛЬОРОВІ СПЛАВИ

КОЛЬОРОВІ СПЛАВИ

До кольорових відносять сплави, в основу яких входять алюміній, мідь, магній, титан і інші кольорові метали. У виробництві лиття по виплавлюваних моделях застосовують головним чином алюмінієві, титанові й мідні сплави
Основні промислові алюмінієві сплави для фасонного лиття відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 2685-75 по хімічному складу розділяються на п`ять груп на основі систем: алюміній-кремній, алюміній-кремній-мідь, -алюміній-мідь, алюміній-магній і решта^-решти-інш-алюмінії-решти компоненти
У табл. 2.7 наведені хімічний склад, фізичні, технологічні й механічні властивості деяких алюмінієвих сплавів, застосовуваних для лиття по виплавлюваних моделях, а також порівняльні дані механічних властивостей сплавів AJ12, AJ17 і AJ19 при заливанні в холодні й гарячі форми
Основні промислові мідні сплави для фасонних виливків по хімічному складу розділяють на три групи: бронзи олов`яні й безолов`яні, до яких ставляться бронзи алюмінієві, марганцовистие й кременисті (табл. 2.8), цинковий^-цинкові-мідно-цинкові сплави або латуні (табл. 2.9).
У табл. 2.10 наведені хімічний склад і механічні властивості деяких магнієвих сплавів, а в табл. 2.11 -титанових сплавів, застосовуваних для лиття по виплавлюваних моделях
Сполука,
%
- основа)
Механічні властивості по виплавлюваним
Сплав
Mg
Si
Си
Мп
Fe,.
не.
більш
Інші елементи, ие більш
а
в.
Мпа
б, %
ВЕРБ
Вид
термо.
обра.
ботки
ЧЕРВОНИЙ2
<0,1
10-13
<0,6
0,7
0,1 Tt, 0,3 Zn, 2 2,1
150.
140
4.
4
50.
50
(М).
Т2(М)
АЛЗ
0,35 — 0,6
4,5-.
5,5
1,5-3
0,6-.
0,9
0,6
0,05 Pb,.
0,5 (Zr + Рє)
140.
170.
220
0,5.
0,5
65.
70.
75
TI.
Т5
ЧЕРВОНИЙ4
0,17 — 0,3
8 — 10,5
0,2 — 0,5
0,6
0,05 Pb, 0,1 Be, 2 1,1
150.
230
2.
3
50.
70
Т6(М)
ЧЕРВОНИЙ5
0,35-.
0,6
4,5-.
5,5
1-1,5
0,6
2 1,0
160.
200.
230
0,5.
0,5.
0,5
65.
70.
70
Т1.
Т5.
Тб
ЧЕРВОНИЙ7
<1,2
4-5
<0,1
1
0,01 Pb; 0,2 Ti; 0,1 Zr.
2 2,1
200.
220
6.
3
60.
70
Т4.
Т5
ЧЕРВОНИЙ9
02 — 0,4
6-8
< 0,2
< 0,5
0,6
0,05 Pb;.
0,1 Be;.
- £ 1,1
180.
200.
230
4.
2.
1
50.
60.
70
Т4.
Т5(М).
Т6(М)
Примітки. 1. Домішки у всіх сплавах ие більш 0,3 % Zn, 0,01 % Sn.
2.
У сплави AJI4, AJI5 і AJ19 для здрібнювання зериа можуть бути введені Ti або Ti +.
3.
Види термообробки: Т1 — штучне старіння, Т2 — відпал, Т4 — загартування, иое штучне старіння. Буква М означає, що сплав модифікований
при литті моделям
Фізичні властивості
Технологічні
властивості
Зразкове
призначення
При різних температурах форми під час заливання
ъ.
-«ч.
й.
М.
d
Теплопровідність, Вт/(м. ДО)
1 : Питома електропровідність, % до медн
Температурний інтервал кристалізації, °З
й.
про.
Ч.
Я
Лінійна усадка, %
Жи дкот еку честь прн 730 °С, мм
100 °С,.
в
= 185 МПа, 6 = 10 % 200 °С (Т
в
= 115 МПа, 6 = 10 «/„
2640
176,4
40
600 — 575
690 — 760
1
840
Тонкостінні деталі з підвищеною герметичністю
-
2700
151,2
31
623 — 577
720 — 750
U
520
Деталі приладів
-
2650
158,6
37
600 — 575
700 — 760
1,0
825
Навантажені деталі
-
2680
151,2
36
629 — 577
700 — 750
1,2
780
Деталі, що працюють при температурі до 250 °С
200 °С,.
в
= 315 МПа, б = 1,5 % 300 °С,.
в
= 290 МПа, 6 = 4,0 %
2800
138,6
35
630 — 540
700 — 750
1,4
350
Деталі, що вимагають гарної оброблюваності
100 °С,.
в
= 214 МПа, 6 = Ю %.
200 °С, сг
в
= 212 МПа, 6 = 9,7 %
2660
151,2
36
610 — 575
690 — 740
1,1
800
Дрібні навантажені деталі
Сполука
% (Си
- основа)
Броиза
Sn
Zn
Ni
Pb
А1
Fe
Мп
Si
Інші елементи, ие більш
Брозц7С5Н1
2,5-4
6-9,5
0,5 — 2
3-6
0,05 Р
Брозц12С5
2-3,5
8 — 15
3-6
0,05 Р
Бр05Ц5С5
4-6
4-6
4-6
0,10 Р
Бробцбсз
5-7
5-7
-
2 — 4
-
0,05 Р 0,5 Sb
Бр04Ц7С5
3-4,5
6-9,5
-
3-6
-
0,1 Р
Бра10Мц2Л
9,6 — 11
1,5 — 2,5
0,05 As; 0,05 Sb; 0,1 Р;.
£ 2,8
Браєжзл
8-10,5
2 — 4
0,05 Sb; 0,1 Р S 2,7
Бра10Жзмц2
9-11
2 — 4
1-3
0,01 As; 0,05 Sb; 0,01 Р 2 1,0
Бра10Ж4Н4Л
3,5-.
5,5
9,5-11
3,5-.
5,5
0,05 As; 0,05 Sb; 0,1 P;.
2 1,5
Примітка. В олов`яних бронзах припустимий зміст .
Физико-мехаиические й технологічні властивості олов`яних ( за ДСТ 613-79) і безоловяниих ( за ДСТ 493-79) броиз
а
в
,.
Мпа
6. %
НВ
Коефіцієнт тертя з мастильним матеріалом ( без мастильного матеріалу)
кг/м
3
Теплопровідність, Вт/(м* ДО)
Корозійна стійкість (втрата маси) г/(м
2
-ч)
Лннейиая усадка, %
ь.оо.
tt £.
ЄС про & £.
rs. Р*
Зразкове
призначення
Мор
ская.
вода
Пара
180
8
60
Деталі, що працюють у морській і прісній воді, у середовищі пари
180
8
60
Деталі арматур, що працюють у прісній воді й середовищу пари
150
6
60
0,012.
(0,20)
8800
84
Гарна корозійна стійкість в атмосфері й прісній воді
1,5
Антифрик.
ционние.
деталі
150
6
60
0,009.
(0616)
8800
92,4
0,67
-
1,6
40
Те ж
150
6
60
-
-
-
-
-
-
-
Те ж
490
12
ПО
0,006.
(0,18)
Антифрикційні деталі. Арматури, що працює в прісній воді, рідкому паливі, у парі прн температурі до 250
392
10
100
0,012.
(0,18)
7500
56,8
0,01
0,06
2,5,
85
Арматури
Антифрик.
ционние.
деталі
332
10
100
0,012.
(0,21)
7500
56,8
0,01
0,11
2,4
70
Арматури
Антифрик.
ционние.
деталі
580
.6
160
0,011.
(0,23)
7900
56,8
0,0075
2,0
75
Деталі хімічної й харчової промисловості, а також працюючі при підвищених температурах
зміст домішок
Сплав
Сполука, % (Zn — решта)
Си
Si
Мп
РЬ
Fe
А1
Sn
Домішки
ЛЦ16 ДО4
78-81
3-.
4,5
==0,0
2
ЛЦ38Мц2С2
57-60
1,5-2,5
1,5-2,5
s=0,8
0,05 Р 2
ЛЦ40Мцзж
53-58
3-4
0,5- 1,5
0,05 Р 21,7
ЛЦ40С
57-61
0,8-2
2
Сплав
Механічні
властивості
Деякі фізичні, хімічні й технологічні властивості
Зразкове
призначення
й.
З.
й.
h.
ПРО
.....9.
« ПРО
а:
Коефіцієнт трення з мастильним матеріалом ( без мастильного матеріалу)
Теплопровідність, Вт/(
М
. К)
Коррози.
онная.
стійкість
(втрата
маси),.
г/(м
2
.ч)
й.
SC.
а.
!“-
1
Лінійна усадка, %
1 Жндкотекучесть, див
Морська
вода
13 про.
ЄС ПРО *.
• МО.
про я-в —
< (пекло;
ЛЦ16 ДО4
294
15
100
0,01.
(0,19)
42
0,19
0,20
8300
1,7
80
Деталі
судів,.
шестірні,.
арматури,.
подверга.
ющиеся.
дії
морський
води
ЛЦ38Мц2С2
245
15
80
0,16.
(0,24)
61,4
0,05
•-
8500
1,8
22
Антифрик.
ционние.
деталі
ЛЦ40МцЗЖ
441
18
90
0,036.
(0,32)
51,2
0,047
0,36
8500
1,6
60
Арматури для судів, що працює при температурі до 300°С
ЛЦ40С
215
12
70
0,013.
(0,17)
109,2
0,35
0,20
8500
2,2
51
Втулки для підшипників, арматури
Примітка. I." Допускається зміст
Сплав
Сполука, % (Mg
- основа)
Механічні властивості
Zn
Zr
Інші
елементи
Вид термообробки
а
в
а
0,2
6 при 1 = 5 d, %. ие менш
Мпа, не менш
МЛ5пч
©.
ъ.
1.
ПРО I ОО.
i
_
7,5-9 А1,
Т2
150
_
2
0,15-0,5 Мп
Т4
230
85
5
Тб
230
-
2
МЛ8
5,5-6,6
0,7-1,1
0,2-0,8 Cd
Тб
270
170
4
Т61
280
180
4
MJ19
_
0,4-1
0,2-0,8 In
Тб
230
110
4
1,9-2,6 Nd
МЛ10
0,1-0,7
0,4-1
2,2-2,8 Nd
Тб
230
140
3
Т61
240
140
3
МЛП
0,2-0,7
0,4-1
2 РЗМ
Т2
120
1,5
2,5-4
Т4
140
85
3
Тб
140
100
2
МЛ12
4-5
0,6-0,1
_
_
200
90
6
Т1
230
130
5
МЛ15
4-5
0,7-1,1
0,6-1,2 La
Т1
206
127,5
3
Примітки. 1. У сплаві МЛ5лч домішок, %, не більш: 0,08 Si; 0,007 Fe; 0,001 Ni; 0,04 Си; no 0,002 У и Zr; 0,005 Ti; 0,0015 Be.
2.В інших сплавах домішок, %, не більш: 0,02 А1; 0,03 S1; 0,01 Fe; 0,005 Ni; 0,03 Си; 0,001 В.
3. Види термообробки: Т1 — старіння, Т2 — відпал, Т4 — гомогенізація й загартування иа повітрі, Тб — гомогенізація, загартування на повітрі й старіння, Т61 — гомогенізація. загартування у воду й старіння,.
Таблиця 2.11.
Хімічний склад і механічні властивості деяких ливарних титанових сплавів
Сплав
А1
Мо
Zr
Si
Інші
елементи
а
в
а
0,2
a
*s.
ьз.
a“S
Мпа
%
ВТЗ 1Л
6,0
2,5
-
0,3
2,0 Сг
980
830
5
8
0,25
ВТ5Л
5,0
-
-
-
-
700
630
6
14
0,30
В T9 Л
6,3
3,3
1,4
0,3
-
950
830
4
8
0,20