Плівки в сталях.

Плівки всталях.

При литті по виплавлюваних моделях з високолегованих пленообразующих сталей у виливках нерідко утворюються плівки, що знижують герметичність литого металу. У роботі 193], наприклад, описаний литому корпус арматур зі сталі 12Х18Н9ТЛ масою G
= 2,5 кг, що відливається по ЛПС типу V (бічний прибуток), розрахованої на надійне просочення теплових вузлів. Корпус при випробуванні гідравлічним тиском давав текти через жужільні включення й полон, як первинн, що утворюються на дзеркалі металу в ковші, так і вторинн, що виникають у фермі. При вивченні дефектів установлене: якщо полону йде з першою порцією металу, то вона проникає у форму через нижній живильник і затримується в нижньому вузлі; якщо ж вона йде в середині заливання, то попадає у верхній вузол
.
Утвір вторинних плівок залежить від швидкості підйому розплаву у формі. При температурі заливання 1600 °С и швидкості підйому розплаву не вище. 8 мм/з утворюється суцільна плівка по всьому дзеркалу металу. При збільшенні швидкості до 20 мм/з і вище полону не утворюється. Автори [93] прийняли, що пленообразующий металевий розплав тече в оболонці з окислів, останні безупинно стягаються із дзеркала розплаву й притискаються до поверхні форми. Кисень одержує доступ до очищеної вільної поверх
Рис. 3.14. Металлоприемиое обладнання із щілинним фільтром. Стрілками показаний напрямок плину металу
.
ности розплаву, і полону утворюється знову. При швидкості потоку вище 20 мм/зі швидкість росту плівки врівноважується швидкістю руйнування її потоком. Виходячи із цих міркувань і приия
у якості критичної полону товщиною 10 мкм, автори знайшли, що для виключення шлюбу по плівці швидкість потоку, що піднімається, у формі повинна перебувати в межах 15-60 мм/с. При литті арматур із пленообразующего сплаву автори рекомендують застосовувати ЛПС типу IV — сифонний колектор (див. мал. 3.15). ЛПС розраховують на дотримання принципу спрямованого затвердіння по методу наведених толщин:
Рис. 3.15. Литниково-Живильна система для деталей арматур із плеиообразующей стали
де R
ф, Яппт.щел! #
- наведені товщини відповідно сифонного колектора, щілинного живильника й теплового вузла виливка
Між металлоприемним стояком і сифонним колектором установлений дросель, завдяки якому колектор виконує роль відцентрового шлаковловлювача. Звужений перетин, розташоване в дроселі, визначають із умов забезпечення зазначеної вище швидкості підйому дзеркала розплаву у формі. Деталі арматур зі сталі 12Х18Н9ТЛ, відлиті із застосуванням запропонованих ЛПС, не мали дефектів по усадочних раковинах, шлаках і плівкам і витримували випробування гідравлічним тиском на 0,1-0,14 Гпа.