ОХОЛОДЖЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ МОДЕЛЕЙ

ОХОЛОДЖЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ МОДЕЛЕЙ

Готові моделі після витягу їх із прес-форм і попереднього візуального контролю прохолоджують. Штучне охолодження в проточній воді або обдуванням повітрям не завжди прийнятне, тому що у великих моделей складної форми, що представляють собою комбінація масивних і тонкостінних частин, воно може привести до значного жолоблення й утвору тріщин
Охолодження моделей до температури навколишнього середовища довгостроково через низьку теплопровідність більшості модельних сполук і супроводжується зміною розмірів внаслідок усадки, що триває до повного охолодження. Тривалість повного природнього охолодження моделей до температури 20 °С становить від 30—60 хв ( для тонкостінних моделей) до 4—5 ч. На мал. 5.33 наведений графік охолодження й усадки зразка довжиною 300 мм поперечним перерізом 15 X 15 мм, відлитого з парафиновостеаринового модельної сполуки. Охолодження зразка і його усадка тривали протягом майже 2 ч. Таке ж час треба було й для завершення усадки в тонкостінній моделі «движок» (мал. 5.34) зі стінками товщиною 4-5 мм. Моделі, виготовлені з пастообразного сполуки, що відрізняється низькою теплопровідністю внаслідок присутності в ньому повітряних включень, прохолоджуються повільніше, чим відлиті з рідкої сполуки
Рис. 5.33. Охолодження й усадка /Су литого зразка з модельної сполуки ПС 50-50
Рис. 5.34. Лінійна усадка різних частин моделі деталі «движок» при природньому охолодженні на повітрі
.
На графіку видна значна відмінність в абсолютних значеннях усадки по розмірах Л и Б, тому що по розміру А усадка утруднена, а по розміру Б протікає вільно.
Моделі з товщиною стінок до 5 мм послу їх виготовлення необхідно прохолоджувати на повітрі протягом 1-5 год, а масивні моделі зі сполук з низькою теплопровідністю навіть більш 5 ч. Наприклад, при виготовленні лопаток парових турбін (маса виливка 6,5 кг) на Свердловськом турбомоторном заводі литі моделі з парафиновостеаринового сплаву витримували на повітрі 6—8 ч. Недостатн витримк приводити до т, що на складанн блок попада модел з усадкой, що При нанесенні оболонки на такі моделі відбувається їхнє жолоблення, наслідком чого є відшаровування, а також розтріскування оболонки
З метою попередження жолоблення складних за формою моді- лий, що не мають опорної площини, слід застосовувати спеціальні Сокири або підставки
У літню пору, коли температура у виробничих приміщеннях, не оснащених установками для штучного охолодження повітря, значно підвищується, з`являється небезпека масового псування моделей з легкоплавких сумішей внаслідок деформації. Для /Запобігання цього моделі зберігають у термостатах або спеціальних охолоджуваних проточною водою металевих шафах. Слід ураховувати, що якщо наступні операції з моделями (складання в блоки, нанесення й сушіння оболонки) виконувати при більш високій температурі, моделі будуть термічно розширюватися. Тому перед використанням їх випливає від 30 хв до 1 год витримувати при температурі приміщення
Моделі дрібних виливків можна зберігати в проточній водопровідній воді. Часто при цьому створюється «водяний конвеєр» — резервуар для води, проведений від місця розбирання прес-форм до місця складання
модельних блоків. Воду підводять із боку вступу моделей. Створюють переміщення моделей, що плавають на поверхні води. Швидкість цього переміщення легко регулюють зміною швидкості бігу води. При охолодженні моделей у проточній воді можливе омилення стеарину з утвором характерного білого нальоту, що пояснюється змістом у воді розчинів лугів, які можна нейтралізувати, підкисливши воду соляної кислотою
Водопровідна вода в зимовий час має температуру не вище 8—12° С, що приводить до значного переохолодження моделей. Тому моделі, охолоджені в холодній проточній воді, слід витримувати на повітрі перед складанням і особливо перед нанесенням оболонки, вирівнюючи температуру моделей з температурою приміщення. Перед складанням у блоки моделі слід обдути стисненим повітрям для видалення з їхньої поверхні води
Обробка моделей і підготовка до складання в блоки полягає в зачищенні заусенцев (облоя, швів) і посадкової частини живильників, а також в обдуванні стисненим повітрям або протиранні ватою, марлею, м`якою матерією для видалення з поверхні прилиплих часток модельної сполуки, слідів мастильного матеріалу прес-форми й вологи
На деяких заводах для кращого очищення поверхні моделей і забезпечення гарного змочування лицювальною суспензією моделі протирають ацетоном або спиртом, а також промивають у водяному розчині нейтрального мила. Підготовку моделей до складання доцільно сполучати з контролем їх якості. Зачищати моделі й контролювати їхня якість випливає тільки після витримки їх до повного охолодження
Виявлення дефектів моделей зовнішнім оглядом не завжди буває досить. Незначні деформації моделей і розмірні неточності, не помітні на око, виявляють за допомогою контрольноизмерительних інструментів і пристосувань, наприклад профільних накладних шаблонів, скоб, калібрів, лінійок
У технічних умовах на моделі повинні бути зазначені вимоги до точності і якості їх поверхні, застережені припустимі дефекти, а також зазначене, які дефекти дозволяється виправляти й у яких місцях останні зовсім не допускаються. В умовах по-точно-масового виробництва дрібних виливків практично неможливе застосування 100 %-ного контролю моделей. Тут доцільно організувати контроль технологічного процесу, устаткування й технологічного оснащення. Стабільність технологічного процесу й роботи встаткування, висока якість оснащення забезпечать сталість якості моделей і дозволять звести до мінімуму число дефектних виливків