СКЛАДАННЯ МОДЕЛЕЙ У БЛОКИ

СКЛАДАННЯ МОДЕЛЕЙ У БЛОКИ

Застосовують наступні способи складання моделей у блоки: при-паивание моделей деталей до моделі ливникової системи з допомогою підігрітого ножа, шпателя або спеціального електропаяльника;
Рис. 5.35. Наиесеиие шару модельної сполуки иа металевий стояк-каркас запресовуванням у спеціальній прес-формі
.
сполука моделей у кондукторі з одночасним виливком моделей ливникової системи або пайкою рідкою модельною сполукою моді-лий виливків і ливникової системи; механічне скріплення моделей виливків з моделлю ливникової системи; приклеювання моделей виливків до моделі ливникової системи
Складання припаюванням. Нагріте лезо ножа або електричного паяльника поміщають між посадковою частиною живильника моделі й моделлю ливникової системи в місці, де модель повинна бути припаяна. Потім однієї стороною плоскої частини леза стосуються одночасно живильника моделі, а іншої — посадкового місця моделі ливникової системи, оплавляючи їх, після чого ніж швидко забирають, що й з`єднуються частини злегка притискають одну кдругой.
Можна використовувати стандартні електропаяльники тТ-П ( ДЕРЖСТАНДАРТ 7219—77), які можуть нагріватися до температури 240 °С и вище. Наконечнику паяльника із червоної міді надають форму леза ножа
Для складання дрібних моделей у блоки у вітчизняній промисловості часто застосовують порожні металеві стояки, на які нарощують шар модельної сполуки товщиною 2-5 мм. Сполуку наносять багаторазовим зануренням стояків у розплав модельної сполуки (4-5 раз) з охолодженням після кожного занурення протягом 8-10 хв, або в прес-формі (мал. 5.35).
При складанні блоків припаюванням моделей стояк закріплюють звичайно в горизонтальному положенні. Використання металевих стояків дозволяє підвищити міцність модельних блоків, спростити процес виготовлення моделей ливникової системи, скоротити витрата модельної сполуки й полегшити виплавление його з форм, забезпечити зручність транспортування, зберігання й просушування блоків при виготовленні оболонки. Блоки моделей, зібрані припаюванням, показані на мал. 5.36. Для підведення металу сифоном
Рис. 5.36. Блоки моделей, зібрані припаиваиием.
.
до металевого стояка припаюють колектори з модельної сполуки, виготовлені впресс-форме.
При припаюванні моделей необхідно зачищати місце спаю, виконуючи плавні переходи від живильника на моделі до елемента, що сполучається з ним, ливникової системи
Складання в кондукторі. Складання моделей у кондукторі дозволяє усунути припаювання вручну, забезпечити міцна сполука моделей деталі й ливникової системи, точно витримати задане положення моделей на ливниковій системі. Однак висока вартість виготовлення кондукторів обмежує їхнє застосування. Складальні кондуктори слід застосовувати для сполуки в блок моделей з, що погано споюються модельних сполук, наприклад типу Кбнк 90-10. Складальні кондуктори часто виконують так, щоб можна було сполучити операцію сполуки моделей у блок з виливком моделі ливникової системи (мал. 5.37).
Складання механічним скріпленням. У Ниитавтопроме розроблений високопродуктивний метод складання моделей у блоки на металевий стояк-каркас із механічним затиском (мал. 5.38). Стояк-Каркас призначений для складання моделей ланками (мал. 5.39, а), виготовленими в багатомісних прес-формах, із частиною моделі стояка (втулкою). На мал. 5.39, б зображена конструкція цієї частини із замком ( на торцевій частині по діаметру 32 Мм), що виключають відносне переміщення ланок, зібраних у блок. До переваг ланкового складання на стояк-каркас у порівнянні із припаюванням ставляться в 10-20 раз більша продуктивність і забезпечення повної повторюваності конструкції блоку, розробленої технологом. Виключається можливість зсуву моделей, спостережуваного при неякісному складанні припаюванням, викривлення розміру живильника в результаті зайвого його
Рнс. 5.37. Кондуктор для складання чотирьох моделей у блок споюванням, з одночасної за-ливкой моделей елементів литниково-живильної системи:.
j — заглушка; 2 — ручка; 3 — кришка; 4 — плнта; 5 — верхня планка; 6 — ннжняя планка; 7 — плита; 8 — корпус; 9, 10 — стрижні для утвору порожнин у моделях ливникової лійки н колектора; 11 — шаблон для установки моделей деталей
Рис. 5.38. Конструктивні різновиди металевих стояків-каркасів для ланкового складання моделей у блоки без припанвания
Ряс. 5.39. Ланка моделей, виготовлене в багатомісній прес-формі (а) і конструктивний варіант втулки модельної ланки (L — висота втулки, обирана з урахуванням довжини робочої частини стояка, розмірів моделей і числа ланок, що збираються в блок
Рис. 5.40. Універсальний стояк для складання моделей у блок припаива-нием з набором конструктивних елементів, що утворюють модель ливникової системи:.
/ — трубчастий корпус; 2 — опора чаші; 3 — модель чаші; 4 — втулки з модельної сполуки, що утворюють модель стояка; 5 — пружниа притискного обладнання; 6 — стрижень затискного обладнання; 7 — пробка; 8 — перехідна втулка з модельидго сполуки;.
9 — ковпачок нз модельної сполуки;.
10 — притискна пластина
оплавлення, неміцного приєднання моделей, утвору внаслідок неповного пропаивания зазору між живильником, що й з`єднуються з ним елементом ливникової системи. Останній недолік може бути причиною не тільки відламування моделей на наступних операціях, але й шлюбу по засорам внаслідок проникнення в зазор суспензії й утвору керамічних гребінців у формі на шляху потоку металу при заливанні, а також усадочних дефектів у виливку через місцеве звуження перетину живильника
Метод складання на стояк-каркас із притискним обладнанням з успіхом застосовується в цехах крупносерийного й масового виробництва виливків, на автоматичних лініях, причому конструкції використовуваних стояків-каркасів досить різноманітні. На мал. 5.38 пбка-зани стояки-каркаси двох різновидів. Моделі ливникових лійок і ковпачків, що оформляють кінець стояка ( металлоприем-никнув) виготовляють в окремій прес-формі. Зображений на мал. 5.40 стояк є універсальним, тому що переміщенням опори 2 можна регулювати довжину його робочої частини
У тих випадках, коли для виготовлення моделей використовують матеріал, що не піддається припаюванню, наприклад полістирол, застосовують наступний метод механічного скріплення моделей. У моделі ливникової системи роблять паз, а на моделі деталі — шип у вигляді ласточкина хвоста або іншої форми; шип на моделі деталі повинен щільно входити в паз моделі ливникової системи, чому й забезпечується необхідна міцність сполуки частин блоку
Складання склеюванням моделей. При використанні модельних сполук, що не піддаються припаюванню, застосовують і приклеювання моделей. Для цього можуть бути використані речовини, що клеять, і розчинники модельних сполук. У цей час цей спосіб застосовують рідко.
Охолодження й зберігання блоків. Після складання моделей методом споювання, особливо при одночасному виливку елементів ливникової системи (у кондукторі), необхідна витримка для повного охолодження всіх частин модельного блоку до температури виробничого приміщення
Для природнього охолодження й зберігання блоків перед нанесенням оболонки їх установлюють або підвішують на стелажі, етажерки, підвісні конвеєри-накопичувачі, ставлять у шафи або термостати. Обладнання для зберігання модельних блоків виготовляють і встановлюють так, щоб виключалася небезпека поломки моделей і забруднення їх поверхні. Неприпустиме коливання температури
Найбільш сприятливі умови для відкритого зберігання моделей і блоків створюються в цехах з ізольованими від суміжних ділянок модельними відділеннями, постаченими установками для кондиціювання повітря
В умовах масового потокового виробництва доцільно застосовувати спеціальні конвеєри для охолодження модельних блоків і передачі їх на ділянку виготовлення оболонок