ВИПЛАВЛЕНИЕ (ВИДАЛЕННЯ) МОДЕЛЕЙ

ВИПЛАВЛЕНИЕ (ВИДАЛЕННЯ) МОДЕЛЕЙ

Торець ливникової лійки покритий оболонкою при її формуванні, що перешкоджає видаленню модельної сполуки, а у випадку застосування металевого стояка — витягу його із блоку моделей. Торцевий шар оболонки на лійці відрізають обертовим тонким абразивним відрізним колом
Воскообразние моделі виплавляють, сольові — розчиняють, а пе-нополистироловие випалюють (табл. 6.22).
Моделі видаляють із оболонок або з форм після формування блоків. При виплавлении моделей у міцній оболонці можуть утворюватися тріщини, якщо блок нагрівати повільно, тому що модель, прогріваючись на всю товщину, розширюється, давить на оболонку зсередини й розриває її. При швидкому ж нагріванні модель оплавляється з поверхні, рідка модельна сполука випливає через зазор між моделлю й оболонкою або остання усмоктує його.
Режими
видалення
Спосіб
видалення
Теплоносій або розчинник
Температура, ®С
Продол - житель-ность, мии
Імовірність утвору трещии в оболонці
Сполучне
оболонки,.
обсипання
Виплавление воскообразних моделей
Пара перегріта ТВЧ.
Полиглнколи Модельна сполука Вода
Гаряче повітря *
~ 140.
Ні.
даних
-200.
120.
100.
150-300
5-7.
7-10.
3-5.
8-12.
10-15.
10-15
Незначна Те же.
».
Мала
Середня
Більша
Будь-які
Не розчинні у воді Будь-які
Розчинення сольових або пенополнсти-ролових моделей
бода.
Ацетон+ толуол
20-30.
20—30
60—90.
10—20
Незначи.
тельная
Не розчинні вводе.
Те ж
. Випалювання Пенополистн-Ролових моделей
Газ печі
Вище.
500
10—20
Те ж
Будь-які
* Застосовують при виплавлении ааформованних блоків, особливо великогабаритних (більш 600 мм).
При виплавлении моделей пором у камері автоклава температуру підвищують протягом декількох секунд до 135—150 “З (мал. 6.26,- а), Внаслідок високої теплоємності пари моделі швидко оплавляються, тріщини в оболонках не встигають утворюватися. Крім того, оболонки при виплавлении моделей стають міцніше внаслідок продовження гидролитической поліконденсації ЄТС сполучного, і кристалізації добавок. Обов`язково в установках передбачають автоматичний захист: у відсік для моделей не можна подати пара доти, поки двері його не буде надійно закрита, так само як не можна відкрити двері його до скидання тиску пари. Спосіб виплавления в автоклаві як досить технологичний і високопродуктивний одержує в цей час усе більш широке застосування
Для виплавления діелектричним нагріванням оболонку блоків просочують водою й розміщають їх у нагрівальній камері, де
Рис. 6.26. Схеми установок для виплавления моделей:.
а — автоклав, теплоносій — пар: 1 — корпус; 2 — пара; 3 — барабан; 4 — система автоматичних клапанів; 5 — швидкодіюча безпечна кришка модельного відсіку; 6 — збірник модельної сполуки; 7 — електродвигун; 8 — вода; 9 — трубчасті електронагрівники; б — ванна, теплоносій — вода 100 °С; / — корпус; 2 — електронагрівник; 3 — збірник модельної сполуки; 4 — блоки моделей; 5 — кошик
.
створюють поле високої частоти. Відбувається швидке нагрівання оболонки. При цьому поверхня моделей оплавляється з утвором зазору, що компенсує розширення моделей. Останнім часом для зазначеної мети використовують і метод Свч-Нагрівання
Спосіб виплавления моделей у полигликолях близький до способу виплавления їх пором. Недолік його в тому, що оболонки просочуються рідиною, яку необхідно випалювати прожарюванням
При виплавлении моделей у модельній сполуці теплоносієм служить той же модельна сполука, з якої виготовляють моделі. При цьому способі оболонки після остигання стають прочней, чому при виплавлении у воді (див. нижче), тому що вони просочуються модельною сполукою. Останнє є й недоліком способу. Внаслідок того що модельна сполука з оболонок необхідно випалювати [86], витрата його досягає 15—40 % маси моделей,.
Для виплавления в гарячій воді блоки ливниковими лійками нагору занурюють у киплячу воду й витримують до розплавлювання модельної сполуки, яка спливе на поверхню води й стікає в збірник (мал. 6.26, б). У воді підтримують 0,1—0,2 % по масі ВПАВШИ, наприклад контакту Петрова або ОП-Ю, для попередження омилення модельних сполук і утвору «зворотних» емульсій і одночасно для захисту залізних ванн від корозії [103]. Перевага виплавления моделей у гарячій воді перед видаленням їх § модельному ростам полягає g меншому витраті
МбДёЛЬййГй СбСтаВа, який необхідно- випалювати при проалі* вании оболонок
У серійному й одиничному виробництві для виплавления застосовують установки періодичної дії. У механізованих і автоматизованих цехах масового виробництва виплавляють моделі в установках безперервної дії (див. гл. 10).
Комбіноване виплавление полягає в наступному: після висушування останнього шару оболонки з ЄТС сполучним типу орг-1 або орг-2 блоки змочують водою, що має температуру навколишнього середовища; вода заповнює капіляри оболонки. Потім моделі виплавляють у розплаві модельної сполуки при температурі ~100 °С и вище, після чого з оболонок вимивають залишки модельної сполуки у воді при температурі ~100 °С. Просочування оболонок водою збільшує теплопровідність їх. Таким чином, цей спосіб поєднує перевага виплавления в модельній сполуці — швидке нагрівання й те, що модельний матеріал не може просочити оболонки, тому що її капіляри заповнені водою, а промивання оболонок гарячою водою обеспечивав найбільш повне видалення з них модельної сполуки. У масовому виробництві встановлюють послідовно три ванни: для змочування оболонок, виплавления моделей у модельній сполуці, промивання їх у гарячій воді
Застосовують і виплавление моделей гарячим повітрям з форм після заформовивания блоків в опорний наповнювач. Форми на піддоні ставлять у піч ливниковою лійкою вниз. Оболонка при виплавлении усмоктує частина модельної сполуки, яка треба випалити при прожарюванні
Порівняння відомих способів виплавления моделей з оболонок показує, що найбільш раціональними є: виплавление пором в автоклаві й нагріванням СВЧ.
Розчинення моделей. Розчинниками можуть бути вода для соле
вих (наприклад, карбамідних) моделей і органічні рідини, наприклад, для пенополистиролових моделей щільністю більш 200 кг/м
При меншій щільності їх доцільно випалювати одночасно із прожарюванням оболонок (див. нижче).
Для розчинення моделей у воді використовують, установки подібні представленої на мал. 6.26; після розчинення оболонки промивають у проточній воді
Органічні рідини або суміші й особливо пари їх пожаро-і вибухонебезпечні й шкідливі для працюючих. Тому обладнання для розчинення моделей повинні бути обладнані відповідними засобами пожаро- і взривобезопасности.
Випалювання моделей [1, 5, 81]. Моделі з пінополістиролу при щільності не більш 220 кг/м
випалюють із оболонок одночасно з їхнім прожарюванням. Переваги цього способу перед розглянутими вище полягають у тому, що відпадає операція видалення моделей виплавлением або розчиненням
Випалювати моделі можна тільки в полум`яних печах, тому що необхідно спалювати продукти деструкції полістиролу в печі, забезпечуючи вступ у неї достатньої кількості кисню
Сипучі опорні наповнювачі
Наповнювач (зразковий розмір зерен, мм)
Зміст, % по масі
Призначення
1. Шамотний порошок (0,2—1)
100
Виливка з габаритними разме-
рами до 100 мм при чотирьох
слойной оболонці
2. Шамотний порошок (0,2—1)
99—98
Оболонкові форми для отли
з борною кислотою
вок з поверхнями більш 100Х
X 100 мм
1-2
3. Порошок НКС (2—1)
100
Те ж
4. Розмелені й просіяні через
100
»
сито 2 мм залишки залитих
оболонок
5. Електрокорунд зернистий (0,1—
100
Формування гарячих крупногаба
0,22)
ритних оболонок у гарячому псев-
доожиженном шарі
Важливо вилучити (випарувати) моделі з оболонок з можливо більшою швидкістю, щоб вони, внаслідок розширення при нагріванні, не викликали виникнення руйнівних напружень в оболонках. Це досягається приміщенням блоків у нагріту прокалочную пекти при температурі ~500 °З.