ПЛАВКА МЕТАЛУ Й ЗАЛИВАННЯ ФОРМ. ШИХТОВІ МАТЕРІАЛИ

ПЛАВКА МЕТАЛУ Й ЗАЛИВАННЯ ФОРМ. ШИХТОВІ МАТЕРІАЛИ

Плавка металу й заливання форм є найважливішою частиною технологічного процесу виробництва виливків, що визначає кінцеву якість литих деталей
При литті по виплавлюваних моделях у якості складових шихти використовують готові сплави в злитках, феросплави, лігатури, що поставляються металургійними заводами. Рідше для виплавки сплавів особливо відповідального призначення зі строго регламентованим змістом домішок використовують чисті метали. У якості повноцінних свіжих сплавів широко використовують відходи ковальсько-пресових і металообробних цехів: немірні заготовки, обрізки, висічки, облой, браковані деталі
Феросдоави застосовують для виплавки сталей і сплавів, у яких зміст заліза й вуглецю не обмежене низькими межами. У цьому випадку феросплавами користуватися єкономичнее й зручніше, тому що вони легше розчиняються в залізній основі стали, чому чисті метали, і менше чадіють. Низьковуглецеві сталі для шихти, що містять малу кількість домішок, можна застосовувати для виплавки будь-яких марок сталей з необхідної подших-товкой.
У всіх випадках у шихту вводять повернення ливарного виробництва (літники, випори, браковані виливки). Повернення після необхідної підготовки (очищення, здрібнювання) є повноцінним шихтовим матеріалом. Використання для плавки одного повернення ливарного виробництва рекомендувати не можна, тому що при багаторазовому переплаву підвищується газонасиченість металу й забруднення його окислами
Звичайно в цеху виплавляють кілька ливарних сплавів, тому повинні бути вжиті заходи, що попереджають змішування повернення різної сполуки. Забраковані виливки легко розрізняють по конфігурації. Ливникові системи ж повинні мати постійні для кожного сплаву відмітні позначення (різні припливи або клейма, виконувані в прес-формі). Наприклад, на моделі ливникової лійки виконують одну або кілька смужок, службовців розпізнавальною ознакою марки сплаву
Повернення зберігають по сплавах на шихтовому дворі в спеціальній замаркірованій тарі. Металеві відходи механічних і куз-.
вічних цехів сортують і Зберігають по марках. 5ти матеріали используютзуют як свіжі добавки вшихту.
У випадку, якщо ті або інші відходи не відповідають технічним умовам по хімічному складу, їх ізолюють і пускають у переплав тільки в кількості, передбаченому розрахунками шихти. Якщо повний контроль хімічного складу неможливий, слід попередньо переплавляти змішані відходи й відливати із цього переплаву злитки, зручні для наступного використання як шихти. Про сполуку металу злитків судять за даними хімічного аналізу плавки
Шихтові матеріали очищають від іржі, окалини, масла, піску, залишків оболонки