ЛІГАТУРИ

ЛІГАТУРИ

При виплавці сплавів кольорових металів, що мають порівняно невисоку температуру плавлення, широко застосовують подвійні й потрійні лігатури, що містять більш тугоплавкі елементи, що дозволяє уникнути перегріву основного сплаву й пов`язаного із цим підвищеного вигару
Лігатури повинні мати температуру плавлення, близьку до температури плавлення основного сплаву, до якого їх додають, при можливо більш високому змісті тугоплавкого елемента. Так, алюминиевомедная лігатура (67 % А1 + 33 % Си), присаживаемая до алюмінієвих сплавів з температурою плавлення 650— 700 °С, має температуру плавлення 548 °С, у той час, як температура плавлення чистої міді 1083 °З.
Лігатури застосовують також при виплавці сплавів з вузькими межами змісту легуючого елемента, коли введення його супроводжується бурхливою реакцією й ступінь засвоєння непостійний. Усі лігатури доцільно готовити у високочастотні індукційні печах