ЗАЛИВАННЯ ФОРМ

ЗАЛИВАННЯ ФОРМ

Заливання форм із ковша. При литті по виплавлюваних моделях для заливання форм застосовують ковші ємністю, не більш 100 кг. При ємності ковша до 30 кг форми заливають вручну. При ковшах більшої ємності застосовують різні пристосування
Для заливання кольорових сплавів використовують графітові тиглі, а для заливання сталей і тугоплавких сплавів — сталеві футерованние ковші. Застосовують відкриті й чайниковие ковші. Сталевий зварений кожух ковша набивається футеровкой наступних сполук, % по масі:
Футеруют ковші по шаблонах. Процес футеровки ковша аналогічний процесу футеровки індукційної печі. Після добової просушки ковші прожарюють газовим пальником або в електричній печі при температурі 800—900 °С протягом 1—2 ч.
Якщо буде потреба дозування металу застосовують мірні ковші (табл. 7.10). Для заливання форм вручну застосовують звичайні ковшові носилки, на одній стороні яких перебуває шарнір. Це просте пристосування гарантує зручність роботи заливальника
Для заливання форм із ковшів місткістю більш 30 кг застосовують електромеханічні підвіски різних типів, переміщувані по монорейкових або бирельсо-вим шляхам. З ковша заливають форми, що перебувають на конвеєрі
Таблиця 7.10).
Розміри ковшів
Умісти
мость.
ковша
Дм
3
Діаметр диа, мм
Верхній
діаметр
мм
Висо.
тами
7
220
270
260)
11
260
300
310
14
275
325
340’
18
290
340
340
21
320
370
440
Заливання форм у вакуумі проводиться двома способами: поворотом печі навколо зливального носка у форму, установлену внизу; через зливальний носок тигля у форму, установлену на печі під кутом 90
до зливального носка, спільним поворотом печі з формою. При першому способі заливання весь шлаки з печі попадає у форму. Крім: того, під тиском падаючого струменя можливе руйнування форми.. У результаті такого заливання буває великий шлюб виливків по засорам. При другому способі заливання падаючого струменя немає й шлюб отливок. по засміттю значно менше.
Відцентрове заливання форм. Прогресивний спосіб відцентрового заливання, полегшує заповнення тонких крайок деталей, знижує витрата металу на ЛПС і сприяє одержанню більш щільного металу, а значить і більш міцного виливка. Відцентрове заливання в цей час застосовується рідко при литті по виплавлюваних моделях машинобудівних деталей через малу міцність форм, але широко використовується п ювелірному й зубопротезному литті
Відцентрове заливання форм особливо доцільне при одержанні великих виливків, що мають форму тіл обертання й тонкі крайки на периферії виливка (суцільнолиті соплові апарати, осьові ротори турбін і ін.). Для цієї мети створені вакуумні установки напівбезперервної дії із плавильним тиглем ємністю 150 л і обертовим столом, на який установлюють гарячі форми. Механізм обертання, що перебуває поза піччю, після розплавлювання металу й вакуумирования форми приводить вертикальну вісь в обертання разом зі столом і формою. У цей час тигель нахиляється й розплав через шлюзовий отвір заливається вформу.
Аналогічно здійснюють відцентрове заливання на вакуумних гарниссажних установках для лиття титанових сплавів