ВІДДІЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ВІД ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ

ВІДДІЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ВІД ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ

Для відділення виливків від ливникової системи застосовують наступні способи: відбиття на вібраційних установках, відрізку на металорізальних верстатах, відділення на пресах, газопламенную й анодно-механічне різання
Відбиття на вібраційних установках полягає в Том, що при ударній вібрації блоку виливок здобуває коливальний рух, внаслідок чого руйнується метал живильника й виливок відвалюється від стояка. Для цього в певному місці на живильнику виконують пережим, що є концентратором напруг. У вібраційних установках блок виливків зумпфом установлюють на підп`ятник подушки. Бойок перфоратора притискають до ливникової лійки блоку пневмоцилиндром. При включенні установки спочатку відділяється оболонка, а потім і виливка, які падають у ящик. Уся установка укладена у звукоізоляційний корпус
Продуктивність вібраційних установок, в основному залежить від трьох факторів: від способу закріплення оброблюваного блоку, від матеріалу, з якого виготовлені виливки, і від потужності встановленого вібратора. Виливки відділяються за 3-7 хв. Вібраційний спосіб дозволяє відокремлювати виливка, з`єднані зі стояком як одним, так і декількома живильниками, розташованими в будь-якій площині. При цьому виливки можуть бути з`єднані зі стояком не безпосередньо, а через колектори
При складній конфігурації виливків з виступаючими частинами можлива поява мікронадривів і тріщин, а іноді відбувається й руйнування виливка. Тому розглянутий спосіб можна застосовувати для відбиття оболонки вібрацією до 30 з і його не можна рекомендувати для відділення від стояка виливків кожної конфігурації
В умовах крупносерийного й масового виробництва дрібних сталевих виливків знайшов застосування напівавтомат мод. 693 (див. мал. 10.8), у якому блок після короткочасної вібрації у виброустройстве передається на гідроциліндр, що проштовхує стояк через фильеру для відділення виливків. Докладний опис обладнання цього автомата наведене в гл. 10.
У деяких випадках, наприклад коли ЛПС крім стояка й колекторів має також прибутку, останні й виливка відрізають механічними ножівками, дисковими пилками або на токарських фрезерних, шліфувальних верстатах. Токарський верстат з вузьким відрізним різцем або фрезерний верстат з дисковою фрезою зручніше за все використовувати для відрізки виливків, виготовлених, з дискової або колекторної ливниковою системою
Відрізка виливків на металорізальних верстатах може бути виправдана тільки в тому випадку, якщо інші способи відділення неможливі або у випадку застосування різноманітних ливникових систем, що вимагають універсального встаткування. Низька стійкість ріжучого-інструмента при відрізку виливків пояснюється тяжкими умовами його роботи (на удар), а іноді й тим, що в місцях реза є залишки оболонки. При використанні абразивних кіл на операції відрізки виливків продуктивність значно збільшується й не залежить від твердості ливарного сплаву. Для прискорення відрізки виливків застосовують різні пристосування, що скорочують допоміжний час установки блоків. Можна використовувати шліфувальні верстати зі зворотно-поступальним рухом стола й абразивним колом товщиною до 3 мм.
мал. 8.3. Схема анодно-механічного різання
.
При відділенні виливків на пресах стояк з виливками продавлюють крізь відрізну трубчасту матрицю. Після відділення останнього верхнього ряду виливків стояк витягають із матриці
Продуктивність гідравлічного преса мод. 694 становить 120-180 блоків у годину.Переваги цього способу — простота конструкції, безшумність роботи й більша продуктивність, у середньому в 10 раз перевищуюча продуктивність вібраційних установок. Цим способом звичайно відокремлюють виливки, прикріплені безпосередньо до стояка одним живильником. Якщо живильників два й більш, те вони повинні бути в одній горизонтальній площині для одночасного сприйняття навантаження при відрізку
У процесі відрізки спочатку відбувається відгинання живильників і, якщо відстань між рядами виливків невелике або довжина живильників невелика виливки, що відгинаються, можуть упиратися або у виливки сусіднього ряду, або в стояк, що приводить до них деформації
Газопламенную й анодно-механічне різання застосовують головним чином для відрізки прибутків від великогабаритних виливків. Відрізка прибутків, а іноді й відрізка виливків від стояка за допомогою газових пальників — трудомісткий процес, що важко піддається механізації. При газопламенной різанню через нерівномірне нагрівання у виливках можуть виникати термічні напруги й деформації. Бризи розплавленого металу часто попадають на поверхню виливків, погіршуючи їх якість
Сутність анодно-механічного різання заснована на комбінації електрохімічного й теплового дій струму з механічним впливом (мал. 8.3). Полюси джерела постійного струму низького напруг з`єднують із виливком, що відрізається, — анодом 3 і обертовим диском — катодом 1. Для попередження короткого замикання електродів у простір між виливком і диском подають по трубі 2 безперервним струменем електроліт (розчин рідкого скла).
Під дією постійного струму на поверхні виливка виникає захисна силікатна плівка, що є діелектриком. При обертанні металевого диска — катода — ця плівка частково механічно віддаляється з мікровиступів поверхні реза — анода. В окремих крапках товщина плівки різко зменшується й подводимий струм концентрується саме в цих місцях. Щільність струму тут виявляється настільки великий, що його короткочасна теплова дія достатня для оплавлення мікроскопічних ділянок реза. Розплавлені частки захоплюються швидкообертовими диском і викидаються, у результаті чого диск поступенно глибшається в тіло живильника або прибутки й розріже їхнім