КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ виливків.КЛАСИФІКАЦІЯ ВИЛИВКІВ ПО ГРУПАХ КОНТРОЛЮ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ виливків.КЛАСИФІКАЦІЯ ВИЛИВКІВ ПО ГРУПАХ КОНТРОЛЮ

Вимоги, яким повинні відповідати литі деталі в процесі роботи, служать критерієм для контролю якості виливків: точність розмірів, шорсткість поверхні, щільність, властивості металу виливків, допустимість внутрішніх і зовнішніх дефектів
.
Залежно від вимог до якості виливків призначають методи їх контролю. Усі виливки по виплавлюваних моделях розділяють на п`ять груп
Група 1. Виливка, що працюють при максимальних для даного сплаву навантаженнях, поломка яких веде до аварії машини, пов`язаної з ризиком для здоров`я й життя людей. До цієї групи можна віднести, наприклад, литі турбінні лопатки авіаційних двигунів, деталі рульового керування й гальм автомобілів
Група 2. Виливка, поломка яких веде до аварії машини, її зупинці, значному ремонту, але не загрожує здоров`ю й життя людей, наприклад, лопатки трубокомпрессоров наземних двигунів внутрішнього згоряння, клапани, штовхальники й деякі інші деталі, що рухаються
Група 3. Виливка, при поломці яких потрібно замінити їх, наприклад важіль ручного підкачування бензину, важіль привода акселератора автомобільного двигуна, литі кронштейни
Група 4. Деталі, при поломці яких машина якийсь час може працювати до планового ремонту або до зупинки наприкінці зміни, наприклад кожухи, ненавантажені кронштейни
Група 5. Виливка, отстуствие яких погіршує тільки зовнішній вигляд, але не роботу машини, наприклад емблеми, декоративні деталі
Групу контролю виливків визначає конструктор машини й записує в технічні умови креслення деталі, виходячи з яких, технологи разом із працівниками технічного контролю призначають норми й розробляють методи контролю
Кожний виливок групи 1 контролюють із використанням загальних і спеціальних методів: візуально для визначення зовнішніх дефектів, по геометричних розмірах, хімічному складі, механічних і спеціальних властивостях; виявляють внутрішні, а також невидимі неозброєним оком поверхневі дефекти
Виливка групи 2 контролюють по розмірах і виявляють внутрішні й зовнішні дефекти. Від партії виливків однієї плавки перевіряють механічні властивості на зразках. У ряді випадків перевіряють спеціальні властивості
Контроль виливків групи 3 включає перевірку геометричних розмірів і зовнішніх дефектів, а також перевірку хімічного складу сплаву кожної плавки. З механічних властивостей у деяких випадках перевіряють тільки твердість. Внутрішні дефекти у виливках цієї групи не контролюються
У виливків групи 4 контролюють точність геометричних розмірів і виявляють дефекти. Хімічний склад перевіряють від кожної плавки або від змінної (добової) партії плавок
Виливка групи 5 перевіряють тільки по зовнішньому вигляду й вибірково ( від 10 до 1 %) — по геометричних розмірах. Хімічний склад виливків цієї групи перевіряють звичайно 1 раз у добу й він є факультативним
Таким чином, для виливків різного призначення норми й методьгконтроля різні