ШЛЮБ ВИЛИВКІВ, ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ

ШЛЮБ ВИЛИВКІВ, ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ

Основними причинами шлюбу є нетехнологічність конструкції деталей, недосконалість технологічного процесу, порушення технології й недоброякісність технологічних матеріалів
Шлюб через иетехнологичйой конструкції деталі виникає в тих випадках, коли конструктор не враховує можливості ливарної технології. Наприклад, якщо в погоні за зменшенням числа деталей у вузлі він конструює невиправдано складний виливок з різко мінливими толщинами стінок або в прагненні знизити масу деталі вказує в кресленні, зневажаючи можливостями технології, занадто тонкі стінки. Ці зауваження не слід розуміти так, що конструктор має право ставити перед ливарями лише прості завдання. Сучасний рівень розвитку процесу лиття по виплавлюваних моделях допускає виливок досить складних деталей. Однак всебічне обговорення й узгодження креслення Литому деталі конструктором і технологом-ливарем, створення технологичной конструкції набагато полегшують процес виробництва й сприяють зниженню втрат, у тому числі й від шлюбу
Контакт у роботі конструктора й ливаря не обмежується узгодженням креслень, у ряді випадків виникає необхідність виготовлення досвідчених виливків, що дозволяє створити найбільш раціональну, технологичную конструкцію литой деталі
Шлюб через недосконалість технологічного процесу зустрічається найбільше часто. Перед запуском кожного нового виливка у виробництво технологія її виготовлення повинна бути обрана на основі наукових принципів, а потім випробувана на досвідчених виливках. Пробні виливки необхідно всебічно досліджувати по геометричних розмірах, наявності внутрішніх дефектів, відповідності механиче?.
ских і службових властивостей. Після доробки технологічного процесу повинна бути повна впевненість у тому, що він надійно забезпечує одержання придатних виливків і що кожний випадок шлюбу є наслідком порушення технології. Причини цих порушень повинні повністю виявлятися й усуватися
Технологічний процес слід постійно вдосконалювати, опираючись на досягнення науки, прагнучи полегшити праця робітників, максимально використовуючи механізацію й автоматизацію виробництва
Шлюб, викликаний порушенням технології, може з`явитися на будь-якій операції, наприклад у результаті недбалої підготовки матеріалів, порушення режимів сушіння шарів суспензії на модельних, блоках, низкою або зайво високої температури розплаву, що заливається. Шлюб неминуче збільшується при незадовільному стані встаткування й оснащення, а також внаслідок недбалої; роботи. Стежити за тим, щоб технологія не порушувалася, зобов`язані в першу чергу виробничий майстер і технолог. Змушене, відступ від технології можливо тільки по серйозних причинах,, наприклад, при аварії встаткування. Кожний такий відступ від" технології повинне бути зафіксоване й, відповідно, документально оформлене
Дефектні виливки підрозділяють на три види: остаточний шлюб — виливка, виправлення яких неможливо або економічно недоцільно;.
умовний шлюб — виливка, дефекти яких такі, що допускається робота деталі у виробі; такі виливки виправленню не підлягають, а їх пропускають у виробництво з картою відхилень, по; узгодженню з конструктором;.
поправний шлюб — виливка, дефекти яких можуть бути виправлені (наприклад, заваркою або додатковою механічною обробкою), після чого вони стають придатними
Шлюб виливків розділяють на внутрішній, що виявляється в ливарному цеху, і зовнішній •- шлюб ливарного цеху, виявлений у механічному або інших цехах заводу. Найбільші збитки приносить зовнішній шлюб, тому що до вартості виливків додається вартість їх наступної обробки, при якій виявляється ливарний дефект. Зовнішній шлюб ливарний цех зобов`язано замінити придатними виливками
Кожна забракована контролером виливок повинна бути класифікована по виду шлюбу. Результати розбраковування виливків слід фіксувати в журналі, де вказують загальне число виготовлених виливків, число придатних і забракованих, із класифікацією останніх по видах шлюбу
Для вживання ефективних заходів по попередженню шлюбу, його слід правильно класифікувати. Нижче наведена класифікація дефектів і зазначені заходи попередження їх утвору вотливках.