СПЛАВИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПО ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЯХ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ

СПЛАВИ ДЛЯ ЛИТТЯ ПО ВИПЛАВЛЮВАНИХ МОДЕЛЯХ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ

Виливка по виплавлюваних моделях виготовляють практично із усіх ливарних сплавів: углеродистих і легованих сталей, коррозионно-стійких, жаростійких і жароміцних сталей і сплавів, чавуну, кольорових сплавів, наприклад алюмінієвих, мідних, титанових і др.
При проектуванні литих деталей ураховують умови їх роботи, у зв`язку із чим деякі властивості металу виливків набувають першорядного значення. Показники їх регламентують, у той час як інші властивості вважають менш важливими. Наприклад, литому корпус гальмового циліндра повинен бути герметичним, тому необхідно вибрати для нього сталь, не схильну до утвору розосереджених усадочних рихлот і пористості. Робочі литі лопатки газотурбінних двигунів у першу чергу повинні мати високу жароміцність, задовільну окалино-стійкістю при робочих температурах і напругах, мати можливо менший коефіцієнт лінійного розширення. З рівних по цих головних властивостях сплавів перевага повинна бути віддане сплаву з меншою об`ємною масою, меншим змістом дорогих і дефіцитних компонентів
При виборі ливарного сплаву необхідно чітко сформулювати вимоги до матеріалу виливків, згрупувати ці вимоги по їхній значимості з урахуванням призначення й умов служби деталей. Виходячи з вимог, визначають основу сплаву, наприклад залізо, нікель, алюміній. Далі уточнюють марку сплаву, властивості якого найбільш близькі до необхідних, причому враховують технологічність цього сплаву в специфічних умовах виготовлення виливків по виплавлюваних моделях
Для остаточного розв`язку доцільно відлити пробні деталі й зразки для перевірки всіх позитивних і шкідливих для якості виливка властивостей обраного сплаву. За результатами дослідження пробних виливків і зразків визначити правильність вибору сплаву
Нижче наведені короткі характеристики сплавів, найбільше широко використовуваних при виготовленні виливків по виплавлюваних моделях