ПРОЕКТУВАННЯ Й ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕС-ФОРМ

ПРОЕКТУВАННЯ Й ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕС-ФОРМ

Форми для виготовлення виплавлюваних моделей називають прес-формами. Вони повинні відповідати наступним основним вимогам: забезпечувати одержання моделей із заданою точністю й чистотою поверхні; мати мінімальне число рознімань при забезпеченні зручного й швидкого витягу моделей; мати обладнання для видалення повітря з робочих порожнин; бути технологичними у виготовленні, довговічними й зручними вработе.
Усі прес-форми можна класифікувати за ознаками, наведеним у табл. 4.1 (складена Я. І. Шкленником).
Вибір типу прес-форми обумовлений в основному характером виробництва (досвідчене, серійне, масове), а також вимогами, пропонованими до виливків по точності розмірів і чистоті поверхні. При крупносерийном, а особливо при масовому виробництві слід застосовувати сталеві прес-форми, виготовлені механічною обробкою. У таких прес-формах за одне запресовування одержують ланку моделей з готовою частиною ливникової системи
Аналізуючи доцільність виготовлення складної й дорогої многогнездной прес-форми, необхідно виходити із собівартості виливків, які можна одержати за період нормальної експлуатації прес-форми. У масовому виробництві висока вартість такої прес-форми окупається швидше, чим вартість декількох більш дешевих одногнездних прес-форм
При серійному виробництві виливків рекомендується виготовляти прес-форми по еталону, з металевих легкоплавких сплавів, пластмаси або методом металізації. У таких прес-формах можна виготовити до декількох тисяч моделей із задовільною точністю
При одиничному й дрібносерійному виробництві використовують цементні, гіпсові й дерев`яні прес-форми, у яких можна одержати до 200 моделей. Такі прес-форми доцільно застосовувати для відпрацьовування елементів ливникової системи й визначення величини усадки перед виготовленням многогнездних прес-форм
При необхідності одержання точних і складних виливків вибирають одногнездние прес-форми, виготовлені механічною обробкою, навіть якщо виливків потрібне невелика кількість. При виготовленні дуже складних по конфігурації моделей використовують еластичні прес-форми, виконані з формопласта, ви-
Ознака
Група прес-форм
Область застосування
Точність
З високою точністю розмірів ( до квалітету 8 по СТ СЄВ 144-75).
З точними розмірами ( до квалітету 12 по СТ СЄВ 144-75).
Із чітким відтворенням контурів еталона
Турбінні лопаткн, роторні колеса й інші деталі високої точності
Виробництво деталей загального машинобудування й інструментів
Художнє лиття
Складність
Прості, середньої складності, складні
Залежно від складності виливків, ступені механізації, числа гнізд у прес-формі
Матеріал
прес-форм
Неметалічні: пластмасові, гіпсові, цементні, гумові, дерев`яні
Металеві: свинцево-олов`яні, цинкові, алюмінієві, сталеві Комбіновані (в основному з металевими вставками)
Одиничне й дрібносерійне виробництво
Серійне й масове виробництво
Дрібносерійне й серійне виробництво
Спосіб виготовлення прес-форм
Виготовлення по майстер-моделі: литтям, напилюванням) гальванопластикою
Механічно оброблені з алюмінієвих сплавів і Сталей Комбіновані
При відпрацьовуванні процесу, спеціальні випадки, художнє лиття, дрібносерійне виробництво
Масове й серійне виробництво деталей машин Серійне виробництво деталей машин
Спосіб запів* нения модель-ним соегввом
Вільне заливання
Заливання під давлеинем.
Заповнення під тиском пастообразним модельною сполукою
Виробництво елементів литни-яовой системи й порожніх моделей Виготовлення порожніх і сплош* ник моделей
Виготовлення моделей і модельних ланок
Спосіб охолодження
У навколишньому середовищі (на повітрі), вводе.
Водою, що протікає по каналах у стінках прес-форм
Одиничне й серійне виробництво
Масове виробництво
Механізація
Ручні
Механізовані
Автоматизовані
Одиничне й дрібносерійне виробництво
Серійне й масове производ-, ство.
Масове виробництво
Ознака
Група прес-форм
Область застосування
Число одночасне одержуваних моделей
Одномісні (одногнездние) Багатомісні (миогогнездние)
Одиничне й серійне виробництво великогабаритних і складних моделей Масове виробництво
Положення
площини
рознімання
З вертикальним розніманням З горизонтальним розніманням
Прес-форми для автоматів Ручні й механізовані прес-форми
ксинта або гуми. У цьому випадку до виливків не можна пред`являти твердих вимог по точності, тому що одержують в основному лише чітке відтворення моделлю контурів порожнини прес-форми